Impuls waterstofeconomie Gelderland: 10 waterstofbussen in de Achterhoek/regio Zutphen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten deel te nemen aan een Europees programma voor stimulering van emissieloos openbaar vervoer door inzet van tien waterstofbussen. Arriva gaat deze tien bussen met ingang van december 2021 (dienstregeling 2022) inzetten in de Achterhoek en Cleantechregio. De waterstofbussen vervangen de huidige dieselbussen en gaan gezamenlijk meer dan 1 miljoen kilometer per jaar rijden. Daarmee wordt met Europese subsidie een impuls gegeven aan de vergroening van de mobiliteit, de productie van groene waterstof en de realisatie van de waterstofinfrastructuur.

Duurzaam en schoon openbaar vervoer
Provincie Gelderland en vervoerder Arriva hebben beiden de ambitie om duurzaam en schoon openbaar vervoer te realiseren. Tevens wil provincie Gelderland via pilots als deze een impuls geven aan de waterstofinfrastructuur, innovatie en regionale productie en gebruik van groene waterstof. In Gelderland is al een belangrijk waterstofcluster gevestigd. Dit biedt kansen voor de groene economie van de toekomst.

100.000 kilometer per jaar op waterstof
Voor Arriva Nederland is het rijden op waterstof een primeur. Door de inzet in het reguliere streekvervoer gaat Arriva met deze bussen een recordaantal kilometers afleggen. Het is vanuit het project JIVE2 een voorwaarde dat in de periode december 2021 tot december 2024 elke waterstofbus per jaar minimaal 50.000 kilometer rijdt, waarbij Arriva en provincie Gelderland inzetten op 100.000 kilometer per jaar. Arriva zorgt ervoor dat de tien waterstofbussen in december 2021 beschikbaar zijn.

Waterstofvulpunt
Arriva spant zich met steun van de provincie in voor de realisatie van een waterstofvulpunt per december 2021. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om een waterstoftankstation te realiseren in Zutphen of Doetinchem of Groenlo. Het is de bedoeling dat dit op termijn een openbaar toegankelijk tankstation wordt.

Investering
De totale geraamde maximale meerkosten voor de 10 bussen zijn voor 4 jaar 6,4 miljoen euro. Provincie, Europa en Arriva investeren hier gezamenlijk in. Daarnaast wordt er nog een bijdrage gevraagd aan het Rijk.

Project JIVE2
JIVE2 staat voor Joint Initiative For Hydrogen Vehicles Across Europe. Het is de tweede tranche van een Europese project. Doel is het stimuleren van waterstofbussen in het openbaar vervoer. Dit door een subsidie beschikbaar te stellen van €148.000,– per bus. In heel Europa gaat het om subsidie voor 152 bussen in 14 Europese regio’s. Deelnemers aan JIVE2 worden opgenomen als participant in de GRANT AGREEMENT. Al eerder hebben de provincies Zuid-Holland en OV-Bureau Groningen-Drenthe besloten deel te nemen aan het project JIVE2.