Prijzen ov-abonnementen Oost-Nederland 2021 ongewijzigd, basistarief en kilometertarieven worden geïndexeerd

Gedeputeerde Staten hebben de tarieven voor het regionaal openbaar vervoer en het OV-vangnet 2021 vastgesteld. Het basistarief en de kilometerprijzen (OV-chipkaart) worden per 1 januari verhoogd met de landelijke tarievenindex (LTI) voor het regionale openbaar vervoer: 0,91%. De prijzen van de losse kaartverkoop bus & buurtbus worden eveneens geïndexeerd met de LTI 0,91%. Alleen voor de trein tussen Ede-Wageningen en Amersfoort (Valleilijn) geldt een andere afspraak en een andere index (1,5%) Dit heeft te maken met de NS. De prijzen van de in Oost-Nederland geldige abonnementen worden niet verhoogd.

Ingangsdatum wijziging tarieven en prijzen
Op 13 december start de noodconcessie voor het gebied Ijssel-Vecht. Dat is tegelijkertijd de ingangsdatum voor de gewijzigde tarieven. Voor de overige concessiegebieden geldt dat de prijswijziging per 1 januari 2021 ingaat.

Advies reizigersvereniging
De vervoerbedrijven Arriva (Achterhoek Rivierenland), Hermes (Arnhem Nijmegen), Connexxion (Valleilijn) en Keolis (Noodconcessie IJssel-Vecht) hebben vaststellingsverzoeken ingediend voor de regionale openbaarvervoer-tarieven 2021. De aanvragen van de vervoerders zijn voorzien van een ROCOV-advies. Voor het OV-vangnet vraagt de provincie een advies aan het ROCOV.

Communicatie naar de reizigers
De vervoerders verwerken de prijswijzigingen en informeren de reizigers via de gebruikelijke kanalen zoals de reisapps. .