Groot onderhoud Sluis Eefde: meerdere afsluitingen Kapperallee

Eefde – Aannemerscombinatie Lock to Twente voert in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de Zuidersluis in Eefde. Het groot onderhoud van de Zuidersluis is in volle gang en verloopt voorspoedig.

Binnenkort vinden er een aantal hijswerkzaamheden plaats en wordt de steiger rondom de heftorens afgebroken. Hiervoor is het nodig om de Kapperallee ter hoogte van de sluis een aantal keren af te sluiten.

Inhijsen sluisdeur en traversen: 14 en 15 november 2020

Op zaterdag 14 en zondag 15 november 2020 worden de traversen (verbindingsbruggen tussen de heftorens) en de sluisdeur van het bovenhoofd weer op hun plek gehesen. Op beide dagen is de Kapperallee ter hoogte van de sluis afgesloten voor alle verkeer van 8.00 tot 18.00 uur. Ook het Kanaalpad wordt ter hoogte van de sluis afgesloten. Daar kunnen voetgangers en fietsers nog wel, onderlangs via het voetpad, passeren.

Overige hijswerkzaamheden: 23 november t/m 4 december 2020

Van maandag 23 november tot en met vrijdag 4 december 2020 vinden er diverse hijswerkzaamheden plaats. De kettingen van de sluisdeuren worden ingehesen en ook worden de daken op de traversen gehesen. Verder worden er vele losse onderdelen ingehesen. De Kapperallee, ter hoogte van de sluis, wordt in deze periode afgesloten voor alle verkeer op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur. In verband met de veiligheid en de reikwijdte van de kraan is ook een deel van de wandelpromenade afgesloten tijdens de hijswerkzaamheden.

Afbreken steiger: 20 t/m 22 januari 2020

Van woensdag 20 tot en met vrijdag 22 januari 2020 wordt de steiger rondom de heftoren afgebroken. De Kapperallee ter hoogte van de sluis is op deze 3 dagen van 8.30 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Alle bestemmingen blijven bereikbaar

Het afsluiten van de Kapperallee raakt aanwonenden, ondernemers en andere betrokkenen op diverse manieren. In overleg met de gemeente Lochem en Zutphen en Provincie Gelderland zijn de omleidingen dusdanig ingesteld (onder andere via de Eefdese Brug) dat alle bestemmingen bereikbaar blijven. Men probeert de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, maar de veiligheid van passanten en medewerkers maakt deze afsluitingen noodzakelijk.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de projectpagina over de uitbreiding van Sluis Eefde of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).