Aanpassen kruising Quatre Brasweg – Flierderweg – N348 dicht tussen 30 oktober en 2 november

Eefde – Provincie Gelderland werkt aan de aan de kruising Quatre Brasweg – Flierderweg – Zutphenseweg (N348) in Eefde. De provincie verandert de inrichting van de kruising, zodat deze veiliger wordt. Het kruispunt krijgt twee middengeleiders en de provincie maakt ruimte tussen het fietspad en de kruising. Hierdoor verbetert het overzicht van de kruising. Tussen vrijdag 30 oktober 20.00 uur en maandag 2 november 06.00 uur is de weg afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Lochemseweg (N339) en N826. Fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden.

Over het project

Provincie Gelderland heeft samen met gemeente Lochem en omwonenden naar een oplossing gezocht voor de onveilige kruising. De Zutphenseweg krijgt bij de kruising twee middengeleiders, kleine ophogingen die voorkomen dat auto’s over de andere weghelft rijden. Eén aan de kant van Gorssel en één aan de kant van Eefde. De middengeleider aan de kant van Eefde krijgt een opstelplaats voor fietsers. Zo kunnen fietsers veilig en in twee keer oversteken van de Quatre Brasweg naar de Flierderweg en andersom. Daarnaast wordt het fietspad aan de kant van de Fliederweg uitgebogen. Dit fietspad komt vrij te liggen van het kruispunt, hierdoor valt het fietspad beter op. Ter hoogte van de kruising krijgt het fietspad bovendien rood asfalt. Meer informatie staat op https://www.gelderland.nl/N348-Eefde-A1-kruising-Quatre-Bras.

Samenwerken aan verminderen van overlast

Bij het werken aan de weg doet de provincie er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. Provincie Gelderland verzoekt iedereen om zich aan de omleidingsroutes te houden. Dat is in het belang van de veiligheid, voorkomt overlast aan de omgeving en het is beter voor het milieu.