Zutphen zet vaart achter transformatie in zorg

Zutphen – Om meer grip te krijgen op de stijgende kosten in het sociaal domein (Jeugd en Wmo) neemt de gemeente Zutphen een belangrijke stap in de transformatie van de zorg: vanaf 2021 geldt een jaarlijks budgetplafond voor zorgaanbieders. Het budgetplafond is het maximale bedrag dat een zorgaanbieder aan zorg, jeugdhulp of Wmo mag leveren. Tot nu toe zat hier geen limiet aan.

Het moet anders
De transformatie in het sociaal domein is in gang gezet om te komen tot een betere beheersing van de kosten en betere sturingsmogelijkheden. Het instellen van budgetplafonds is een van de middelen die de gemeente hierbij inzet. Wethouder Annelies de Jonge: ‘Het moet écht anders. De kosten voor jeugdhulp en zorg overstijgen het budget dat de gemeente Zutphen beschikbaar heeft ruimschoots. Zo’n transformatie lukt echter niet in één keer, daarom pakken we het gefaseerd aan.’

Beweging in zorg
De belangrijke beweging die de gemeente wil inzetten, is het komen tot normaliseren en de inzet van lichte(re) vormen van zorg en ondersteuning waar mogelijk. Meer preventieve inzet en afschalen van residentiële zorg maken hier deel van uit, evenals de beweging van maatwerk naar meer collectieve voorzieningen. Verschillende versnellingsmaatregelen zijn in gang gezet en worden geïmplementeerd.

Toekomstbestendig
Wethouder Jeugd Annelies de Jonge: ‘Om toekomstbestendig te kunnen zijn als gemeente, moeten wij samen met betrokken partijen zorgen voor een betere beheersing van de kosten met behoud van de kwaliteit van zorg voor de inwoners die dat nodig hebben. Het instellen van een budgetplafond helpt hierbij.’

Passende zorg én beheersbare uitgaven
Het streven van de gemeente is en blijft dat iedereen passende zorg moet krijgen: zo licht als mogelijk maar zwaar als het moet. Met budgetplafonds kan de gemeente dit stimuleren én de uitgaven meer beheersbaar maken. Een budgetplafond houdt namelijk in dat een zorgaanbieder niet meer onbeperkt kan declareren bij de gemeente. Een zorgaanbieder die het budgetplafond dreigt te overschrijden, moet dit melden bij de gemeente.

Verantwoordelijkheid ook bij zorgaanbieders
Wethouder Wmo Mathijs ten Broeke: ‘Door het instellen van budgetplafonds leggen we een deel van de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de stijgende kosten ook bij de zorgaanbieders neer. Het biedt de mogelijkheid om tijdig met elkaar belangrijke kostontwikkelingen te signaleren en actie te ondernemen. We moeten dit echt met elkaar doen.’