Steun voor Schouwburg Lochem in coronatijd

Lochem – De gevolgen van de coronacrisis voor schouwburg Lochem zijn groot. Van half maart tot 1 juni 2020 moest de schouwburg de deuren sluiten. Daarna zijn er beperkingen opgelegd om grote aantallen publiek te ontvangen. Daardoor zijn de inkomsten voor de schouwburg aanzienlijk verminderd. Het college van burgemeester en wethouders wil de schouwburg door deze coronaperiode heen helpen. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor extra financiële steun te bieden.

De schouwburg heeft een belangrijke rol in de gemeente, als theater, filmhuis en voor (andere) maatschappelijke activiteiten. De schouwburg draagt bij aan de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van gemeente en regio. Daarvan profiteren inwoners, maar ook het bedrijfsleven en de toeristische sector. Met de schouwburg in de gemeente, onderscheidt Lochem zich van andere gemeenten in de regio.

Extra ondersteuning
De schouwburg heeft de effecten, veroorzaakt door corona, doorberekend in haar begroting. Het college van B&W vindt het belangrijk om de schouwburg door deze coronaperiode heen te helpen. Daarom is het voorstel aan de gemeenteraad in te stemmen met het compenseren van de extra corona gerelateerde lasten: voor 2020 €27.000, voor 2021 €138.000 en voor 2022 €134.000. Deze extra ondersteuning is nodig voor het voortbestaan van de schouwburg. Het college gaat er daarbij vanuit dat ook de bijdragen van Rijk en provincie doorlopen.

Bijdrage voor de trekkenwand
De trekkenwand (theater-technische hijsinstallatie) voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen en wordt daarom afgekeurd. De schouwburg heeft een jaar de tijd om de trekkenwand te vervangen zodat voorstellingen op het grote podium weer mogelijk zijn. Deze voorstellingen zijn belangrijk voor de inkomsten van de schouwburg. Het vervangen van de trekkenwand kost eenmalig € 375.000. Het college van B&W stelt de raad voor om deze kosten voor rekening van de gemeente te laten komen. Daarmee kan de schouwburg haar dienstverlening voortzetten.

Schouwburg Lochem zeer actief
Schouwburg Lochem bestaat al 150 jaar en heeft een mooie staat van dienst voor de gemeente Lochem. In de afgelopen jaren zijn de activiteiten met 80% toegenomen en het aantal bezoekers met 60%. Dit lukte onder meer door een filmhuis toe te voegen en ruimte te maken voor sociaal maatschappelijke activiteiten. Er wordt steeds meer samen gewerkt met culturele partners en theaters in de buurt. Zo verzorgt de directeur van Schouwburg Lochem inmiddels de programmering voor theater Hanzehof in Zutphen. De schouwburg vervult met dit alles een belangrijke rol in de gemeente Lochem.

Motie voor extra ondersteuning Schouwburg Lochem
Bij de behandeling van de Kadernota 2021 nam de gemeenteraad een motie aan voor extra ondersteuning voor de schouwburg. Met dit raadsvoorstel komt het college van B&W tegemoet aan de opdracht in de motie. De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel naar verwachting in oktober en in november.