Eerste stap naar nationale website erfgoedvrijwilliger.nl

Foto: Floris Scheplitz

Erfgoed Gelderland, Erfgoed Brabant en Erfgoedhuis Zuid-Holland slaan de handen ineen om vrijwilligers(organisaties) in de erfgoedsector te ondersteunen. Samen gaan zij de bestaande website erfgoedvrijwilliger.nl uitbreiden en verbeteren. Erfgoedvrijwilliger.nl heeft de afgelopen jaren al veel vrijwilligers en organisaties in het Gelderse erfgoedveld geholpen. Dankzij subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds kan het platform worden uitgebouwd, zodat nog meer instellingen er gebruik van kunnen maken.

Kleine en grote erfgoedorganisaties in de drie provincies die op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers kunnen oproepen en vacatures plaatsen op erfgoedvrijwilliger.nl. Als de pilot met de drie erfgoedhuizen succesvol verloopt, kunnen ook andere provincies aanhaken bij het platform. Het streven is om een landelijke website te creëren dat hét startpunt is voor vrijwilligerswerk in de erfgoedsector.
Samen bereik je meer
Marc Wingens, directeur van Erfgoed Gelderland, geeft aan dat dit het juiste moment is voor uitbreiding: “Het werven van vrijwilligers blijft voor veel erfgoedorganisaties lastig. Door de coronacrisis werd de urgentie van vrijwilligerswerving nog duidelijker. Juist daarom zijn we deze samenwerking aangegaan, want samen bereik je meer. Door landelijk te opereren kunnen we meer potentiële vrijwilligers bereiken en daarmee voorzien in een behoefte van onze achterban.”

Plan van aanpak
Erfgoedvrijwilliger.nl is nu nog eenplatform voor leden van Erfgoed Gelderland. Wanneer de website succesvol draait in de drie provincies, kunnen alle andere provincies in Nederland ook aanhaken. Om de eerste uitbreiding te realiseren is een subsidiebedrag van €23.500 van het Prins Bernhard Cultuurfonds verstrekt. De website zal begin 2021 operationeel zijn.