Gelders steunpakket voor noodlijdende toeristische sector

Provincie Gelderland maakt 4,6 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van toerisme en recreatie. Deze sector is hard getroffen door de COVID-19 maatregelen. Dit steunpakket is tot stand gekomen na intensief overleg met de branche zelf.

Nadat de coronacrisis Nederland op slot deed, heeft dat enorme financiële consequenties gehad voor het Gelders toerisme. Ondanks het mooie voorjaar heeft de sector niet, weinig of slechts een alternatieve vorm van gastvrijheid kunnen bieden. Veel toeristische ondernemers moeten juist in de vroeg warme maanden hun geld verdienen, en dat is nu niet mogelijk geweest.

Al vrij snel is de Taskforce Toerisme en Recreatie – op verzoek van de recreatiesector – door de provincie Gelderland opgestart. Een overlegorgaan waaraan gedeputeerde Peter van ’t Hoog, ambtenaren en Gastvrij-Gelderland* deelnemen. Namens Gastvrij-Gelderland waren onder meer Koninklijke Horeca Nederland, HISWA-RECRON en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen vertegenwoordigd in de Taskforce. De toeristische gesprekspartners hebben veel ideeën aangedragen voor de ondersteuning van de sector.

Deze hulp maakt deel uit van een breed provinciaal pakket aan COVID-19 steunmaatregelen. De financiële bijdrage voor dit pakket voor het Gelders toerisme, is bestemd voor de zogeheten overbruggingsperiode binnen de crisis. En sluit aan bij de uitvoeringsagenda; de provinciale toeristische plannen die met name na de zomer in werking zullen gaan.

De financiële steun voor toerisme heeft verschillende elementen. Het betreffen bijvoorbeeld ondersteuningsregelingen voor ondernemers. Denk dan aan de mogelijkheid voor hen om expertise in te kopen en hun bedrijfsvoering aan te passen. En er wordt een aanzienlijk bedrag uitgetrokken voor het verduurzamen van toerisme. Via het Green Key-certificaat kunnen recreatieondernemingen milieuvriendelijker worden geëxploiteerd. Steun die aansluit bij de ambities van het provinciebestuur, dat werkt aan een groener Gelderland. Tenslotte wordt een pilot voor een “druktemeter” uitgewerkt. Een tool die inzichtelijk maakt of het druk is op een Gelderse toeristische locatie en bezoekers de kans geeft elders te recreëren. De pilot loopt tot eind september.

Toerisme-gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Ik ben blij dat we dit steunpakket met de input van Gastvrij Gelderland gerealiseerd hebben. Nu is de branche heel hard aan het werk gegaan. Ik hoop dat deze ondersteuning bijdraagt aan een betere toekomst van de Gelderse toeristische sector.”

”Ik ben blij met de ondersteuning door en samenwerking met de provincie in deze voor de sector zware tijden. Belangrijk om de ondernemers in de vrijetijdssector en de cultuur en erfgoedsector een steun in de rug te geven”; aldus Ivo Gelsing, voorzitter van Gastvrij-Gelderland

De provincie wil de steunmaatregelen voor de toeristische sector in augustus in laten gaan. Nu deze steun zal worden gerealiseerd, wordt de Taskforce opgeheven.