Gezamenlijke aanpak leidt tot duurzamere maisteelt in Lochem

Lochem – Lochemse boeren gebruikten dit voorjaar tijdens het werk op hun maisland meer dan de helft minder glyfosaat ten opzichte van vorig jaar. Zo blijkt uit een inventarisatie onder zes Lochemse loonwerkers. De aanpak onder de naam Groene Groenbemesters werpt z’n vruchten af, het vanggewas werd op ruim meer dan de helft van het areaal ondergewerkt zonder glyfosaat te gebruiken.

Een van de initiatiefnemers is Diederik Klein Kranenbarg, melkveehouder in Laren (G): ‘Ik voer de voorjaarswerkzaamheden op mijn negen hectare mais zelf uit. Na het maaien van de groenbemester op mijn maisland, heb ik het land gefreesd en is er mais gezaaid. Een deel heb ik ook geploegd. De percelen mais staan er nu goed bij. Al jaren gebruik ik zo min mogelijk glyfosaat; alleen voor onkruid in het grasland, zoals kweek, maar nooit voor mijn maisland. Ik vind dat je glyfosaat alleen op ‘doktersrecept’ moet gebruiken. De loonwerker heeft daarin een belangrijke adviserende rol. Ik ben blij om te zien dat onze gezamenlijke aanpak resultaat heeft en we ons doel halen. Dat geeft energie om door te gaan.’

Meer bewustwording
Marcel Beltman van Loonbedrijf Beltman in Harfsen gebruikte dit voorjaar bij zijn klanten nauwelijks glyfosaat op bouwland. ‘Ik denk dat het ligt aan meer bewustwording van boeren rondom het middel, maar denk ook dat het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof via de melkcoöperatie daarbij een rol speelt. Producten die duurzamer zijn geproduceerd en daardoor beter zijn voor natuur, milieu, klimaat en dier krijgen dit keurmerk. Als melkveehouders PlanetProof werken, beuren ze een hogere melkprijs, maar mogen ze bijvoorbeeld geen glyfosaat gebruiken. Het is daarnaast mooi te merken dat de bewustwording onder de Lochemse inwoners ook groeit. Uit reacties blijkt dat we hen hebben kunnen interesseren voor vraagstukken rondom de teelt van gewassen waar we als landbouw een antwoord op proberen te vinden.’

Kennisuitwisseling
Loonbedrijf Beltman gebruikte afgelopen voorjaar de klepelmaaier voorop en de frees achter de trekker en vernietigt zo in één werkgang de wortel en het loof van de groenbemester. Door daarna te ploegen komt er minder onkruid op. ‘De groenbemester was dit jaar nogal weelderig’, vertelt Marcel. ‘Wij hebben de beste ervaring met klepelen en frezen, maar er zijn inmiddels voldoende alternatieve methodes voor glyfosaat; we delen deze kennis en wisselen praktijkervaringen onderling uit. Veel van mijn klanten doen de voorjaarswerkzaamheden trouwens zelf. Dit voorjaar kon de demo niet doorgaan; maar als loonwerkers en boeren zijn we gemotiveerd om samen te werken en de Lochemse aanpak volgend seizoen verder uit te breiden’, zegt Marcel tevreden. Lochemse boeren en loonwerkers werken in bovengenoemde aanpak samen met De Innovatie Coöperatie, doel voor 2021 is een maisteelt zonder glyfosaat. Achterhoekse ondernemers met nieuwe ideeën en duurzame plannen kunnen via deinnovatiecooperatie.nl terecht voor ondersteuning en meedenkkracht.