Provincie werkt in 5 fases aan groot onderhoud N319 Zutphen – Ruurlo

Provincie Gelderland werkt in de komende maanden aan de N319 tussen de N314 bij Warnsveld en de Groenloseweg in Ruurlo. Er zijn in die periode werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. Daarnaast past Gelderland de weg aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. De werkzaamheden zijn opgedeeld in 5 fases. De eerste fase is van 6 juli tot en met 13 juli. Dan is het weggedeelte tussen de rotonde N314/N319 (Zutphen) en de rotonde N319/N316 (Vorden) aan de beurt. Voor de aanpassingen aan de kruising van de Dennendijk gaat de weg een weekend dicht

Een overzicht van alle aanpassingen aan de weg is te vinden op gelderland.nl/N319-Zutphen-Ruurlo. Daar staat ook de planning van de volgende fases.

Fietsers
Het gemotoriseerd verkeer is bij de omleidingen wat langer onderweg. Op het moment dat er werkzaamheden aan of bij het fietspad zijn, krijgen fietsers ter plekke aanwijzingen voor een alternatieve route. Deze kost niet of nauwelijks meer reistijd.

Fase 1
Op 6 juli start provincie Gelderland het groot onderhoud aan de N319 aan de kant van Warnsveld. Daarnaast zijn er werkzaamheden voor het vervangen van inritten, veiliger maken van fietsoversteken en verwijderen van parkeerhavens. Verkeerslichten zorgen voor doorstroming van het verkeer.

Weekendafsluiting N319: van 10 juli tot en met 13 juli
Voor de aanpassingen aan het kruispunt met de Dennendijk gaat de weg ter hoogte van het kruispunt een weekend dicht. Vanaf vrijdag 10 juli 20.00 uur tot maandagochtend 13 juli 05.00 uur is het kruispunt afgesloten voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers.
De omleidingen staan op de website gelderland.nl/N319 en op de borden richting de N319.

Plan uw reis op tijd
Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. Deze hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Het wordt veiliger in het verkeer als alle deelnemers met hun volle aandacht bij de weg en andere weggebruikers zijn. Samen veilig van A naar Beter.