Extra Gelderse bijdrage voor MIT-Haalbaarheidsprojecten

Gelderland stelt extra 1,5 miljoen euro beschikbaar voor MIT-haalbaarheidsprojecten. Zodat er nog eens 75 midden- en kleinbedrijven (MKB)  extra een haalbaarheidsonderzoek kunnen uitvoeren. Met deze extra bijdrage wil Gelderland concrete innovatieplannen naar voren halen. Het bedrag van 1,5 miljoen euro komt uit de 50 miljoen, die Provinciale Staten beschikbaar hebben gesteld voor covid-19 overbruggingsmaatregelen.

Dit extra budget helpt 75 MKB bedrijven, bovenop de 78 die al een subsidie hebben ontvangen. Als dit geld snel beschikbaar is, kunnen deze ondernemers nog voor de zomer aan de slag met die onderzoeken. En dat is goed voor de regionale economie in Gelderland”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Economie, Christianne van der Wal.

Er zijn dit jaar 233 aanvragen ingediend voor deze subsidie, meer dan ooit. Daarvoor was 1,56 miljoen euro beschikbaar. Het rijk betaalt daarvan de helft. Sinds 7 april konden ondernemers hiervoor een aanvraag indienen. Met een subsidie van 20.000 euro onderzoekt een bedrijf de haalbaarheid van een innovatie. De ondernemer investeert zelf ook minimaal 30.000 euro. De ervaring leert dat ongeveer een derde van de aanvragen afvalt omdat de kwaliteit van de aanvraag niet voldoet. Met de 1,5 miljoen kunnen aanvullend 75 bedrijven een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Hier betaalt het rijk niet aan mee.

De landelijke MIT-regeling voor haalbaarheidsonderzoeken is bedoeld om ondernemers te helpen innoveren. Deze subsidie ondersteunt MKB-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In de beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. De MIT-Haalbaarheidsprojecten is alleen beschikbaar voor Gelderse mkb-bedrijven in de focusgebieden. Dat zijn bedrijven in de sectoren Agri- en Food, Life Sciences en Health, High Tech systemen en Materialen inclusief ICT, Chemie en Energie, inclusief Biobased Economy en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.