Toekomst voor Gelderse boeren

Foto: Extra nieuws

De toekomst voor de Gelderse land- en tuinbouw ligt bij agrarische bedrijven die op een natuurinclusieve manier produceren, die voldoende inkomen opleveren voor de boer en die kunnen worden doorgegeven aan een volgende generatie. Gedeputeerde Staten van Gelderland wil dan ook vooral investeren in ontwikkelingen die hierbij passen. Dat staat in het stuk ‘Toekomst voor de Gelderse boer’, dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Boerenbedrijven zijn belangrijk voor Gelderland: voor de leefbaarheid van het platteland, voor de Gelderse economie en voor het produceren van ons voedsel. Daarnaast kan de agrarische sector een belangrijke bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de energietransitie, het klimaat, een biodiverse natuur en een gezonde leefomgeving. ‘Ruim de helft van onze provincie bestaat uit landbouwgrond. De land- en tuinbouw zijn een onderdeel van onze Gelderse identiteit’, zegt Gelders gedeputeerde landbouw Peter Drenth. ‘Dat willen we behouden en dat betekent dat het ook voor jonge, startende boeren aantrekkelijk moet blijven om in deze sector aan het werk te gaan’.

Provincie Gelderland zet vooral in op het behoud van gezinsbedrijven in de agrarische sector die qua omvang aansluiten bij het Gelderse landschap. Gezinsbedrijven hebben een belangrijke rol in de plattelandseconomie doordat de boer(in) en het gezin een lokale binding heeft en zorgt voor het behoud van bijvoorbeeld scholen en winkels op het platteland. Daarvoor is het wel nodig dat deze bedrijven een volwaardig inkomen opleveren. Dat kan bijvoorbeeld als boeren die kiezen voor natuurinclusieve productie en gesloten kringlooplandbouw met een lagere stikstofuitstoot daar meer geld aan overhouden of beter worden beloond dan een boer die die keuze niet maakt.

Daarvoor is het belangrijk om naar de hele keten te kijken. Zoals naar de voedingsmiddelenindustrie, de supermarkt en de consument. De provincie wil in gesprek met supermarkten over hoe zij de afzet van duurzame producten kunnen vergroten en hoe ze meer lokaal kunnen inkopen. Daarin spelen ook consumenten een grote rol.

Om de boer met toekomstplannen te helpen, richt de provincie zich op drie sporen: ontwikkelkansen voor bedrijven, het bieden van ruimte om te experimenteren en nieuwe verdienmodellen voor duurzame agrarische bedrijven. Hierbij ziet GS kans om extra te investeren in innovaties en proefboerderijen waarbij nog meer een accent ligt op kennisuitwisseling. Ook wil GS helpen de ontwikkeling van nieuwe duurzame vormen van landbouw zoals Agroforestry en de overstap naar biologische landbouw mogelijk te maken door samen te werken met ketenpartijen.

Gedeputeerde Staten gaat nu eerst verder in gesprek met Provinciale Staten en met de sector over wat er nodig is voor een economisch en ecologisch duurzame landbouw. Dat hangt vaak af van lokale omstandigheden. Drenth: ‘We hebben een land- en tuinbouwsector waar we oprecht trots op kunnen zijn, maar de sector maakt grote veranderingen door. Als provincie willen we boeren en tuinders in Gelderland hierbij ondersteunen en ruimte voor hen creëren zodat ze de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Daarbij willen we ook van hen horen hoe we hen het beste kunnen ondersteunen”.