Provincie onderzoekt welbevinden in Gelderland

De samenleving verandert. Overheden vragen inwoners mee te bewegen op belangrijke terreinen. Denk aan jeugdzorg, toekomstig energiegebruik en de vermindering van stikstof. Hebben deze ontwikkelingen invloed op het gemoed, op gevoelens van geluk en hun leefomgeving van Gelderlanders? De provincie wil het graag weten. Daarom gaat voor de tweede maal de jaarlijkse Monitor Welbevinden uit.

Hoe gaat het? Een veel gestelde vraag, die regelmatig in beleefde algemene termen wordt beantwoord. De Monitor Welbevinden wil Gelderlanders vragen daar juist dieper op in te gaan. Te vertellen over wat op inwoners afkomt en wat de effecten daarvan zijn. Zodat de provincie beter begrijpt wat een moderne samenleving vraagt.

De jaarlijkse Monitor Welbevinden wordt opnieuw afgenomen. Breed van opzet, betrokken en nieuwsgierig. De Monitor is dat, omdat provincie Gelderland onder meer wil begrijpen hoe mensen bijvoorbeeld de huidige Gelderse coalitieplannen ervaren. Hebben ze inderdaad effect op het welbevinden? 

Vanuit de provincie, wordt onder meer via het programma Leefbaarheid, hard gewerkt aan het bevorderen van welbevinden van Gelderlanders. Zo kunnen initiatiefnemers via dorpendeals ondersteuning krijgen voor de (sociale) verbetering van hun wijk. Tijdens deze COVID-19 periode is subsidie geschonken aan projecten die van betekenis zijn geweest voor kwetsbare Gelderlanders. Vergeet-me-niet-pakketjes, ijsjes uitdelen in verzorgingstehuis en tot het maken van bedankcadeautjes voor mantelzorgers. Inmiddels is de eerste corona-periode achter de rug. Dat geeft de kans om te reflecteren en voorzichtig vooruit te kijken. 

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog is trots op de monitor welbevinden en de eerdere grote bereidwilligheid om de vragenlijst in te vullen: “Op die manier kunnen mensen vrijuit vertellen over persoonlijk relevant is. Graag hoor ik hoe Gelderlanders ervaren wat de huidige tijd met hun doet. Waar ze gelukkig van worden. En wat er, wat de geënquêteerden betreft, mag veranderen. Als we resultaten van de monitor terugkrijgen, levert dat input op om Gelderland nog prettig leefbaar te maken. Alvast mijn hartelijke dank!.”

In 2018 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen voor een jaarlijkse monitor naar het welbevinden van de Gelderse bevolking. Deze monitor is in 2019 voor het eerst uitgevoerd. Dit jaar is de monitor gaat monitor vandaag open. Ook dit jaar is Kieskompas, in samenwerking met Happiness Lab Nijmegen, de organisatie die Gelderlanders bevraagt

Welbevinden is belangrijk voor provincie Gelderland. Het coalitieakkoord (provinciale bestuur plannen) maakt duidelijk dat bestuurders iets willen doen met wat Gelderlanders willen delen. Beleid staat namelijk in dienst van de samenleving. Er is ruimte voor ideeën van inwoners.

De peiling vanaf nu worden ingevuld. Daar hebben deelnemers tot 3 juni 09:00 uur de tijd voor. 

Provincie Gelderland waardeert uw inspanning om de vragenlijst door te nemen via:

https://www.gelderland.nl/LINK-COVID-Welbevinden-Kieskompas-Onderzoek