Wat is uw idee voor de gemeente Lochem? Deel het met de raad!

Lochem – De gemeenteraad van Lochem nodigt inwoners en organisaties uit: Denk mee over de toekomstige plannen van de gemeente. De gemeenteraad neemt uw ideeën mee tijdens de bespreking van de Kadernota 2021. Een belangrijk moment om invloed uit te oefenen op de plannen. Schrijf in een e-mail of brief wat u de komende jaren belangrijk vindt. Wie dat wil kan het idee maandagavond 8 juni via de computer of tablet toelichten aan de gemeenteraad.

Inwoners en organisaties kunnen hun bijdrage tot en met donderdag 4 juni opsturen. Bij voorkeur per mail via griffie@lochem.nl. Of anders per brief naar: Gemeente Lochem, t.a.v. de griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Houdt er dan wel rekening mee dat het verwerken van de post enkele dagen kan duren. We raden daarom aan een bijdrage te versturen per e-mail.

Praat digitaal mee of volg de informatiemarkt online
Op maandag 8 juni is er vanaf 19.30 uur een digitale informatiemarkt. Wilt u via een videoverbinding uw idee toelichten? Schrijf dit dan bij uw idee. U krijgt vervolgens uitleg hoe dit werkt. De vergadering van 8 juni kunt u live volgen op de website van de raad: www.lochem.nl/politiekeavond.

Wat gebeurt er met uw inbreng?
De raad neemt de suggesties van inwoners en organisaties mee bij de behandeling van de Kadernota 2021. In deze nota staan de plannen van de gemeente voor 2021. Op maandagavond 29 juni staat de kadernota op de agenda van de raadsvergadering. Op 6 juli besluit de raad over het vaststellen van de nota. Meer informatie over de kadernota vindt u op de website van de gemeente Lochem: www.lochem.nl

Normaal gesproken organiseert de raad hiervoor een informatiemarkt in het gemeentehuis. Dat kan dit jaar helaas niet vanwege het coronavirus.