Zorghotel Achterhoek voor coronapatiënten opent in Gaanderen

Gaanderen – Zorgorganisaties in de Achterhoek openen vandaag een zorghotel voor coronapatiënten.
De tijdelijke opvang in Gaanderen is bestemd voor coronapatiënten die zorg nodig hebben en niet thuis verzorgd kunnen worden.

De Rijksoverheid gaf de opdracht om snel extra zorgcapaciteit te organiseren. Onder regie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) zijn verschillende zorghotels gerealiseerd,
onder meer in Apeldoorn en Almen. “De druk op de ziekenhuizen en de zorgorganisaties in onze regio neemt door de uitbraak van het coronavirus toe. De verwachting is dat de komende tijd meer bedden nodig zijn”, legt Directeur Publiek Gezondheid Jacqueline Baardman uit.

Zorghotel Achterhoek biedt vanaf de opening plaats aan maximaal 16 patiënten. De capaciteit kan
in fasen worden vergroot naar 64 bedden. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de tijdelijke
verpleeghuisvoorziening van Markenheem, Sensire en Azora in Gaanderen, op het terrein van het
voormalige verpleeghuis Sint Jozef.
Zorgorganisaties in de Achterhoek hebben de handen ineengeslagen om deze zorgvoorziening mogelijk te maken.

De medische zorg wordt verleend door huisartsen uit de regio.
Zorgorganisaties Azora,Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire
leveren verpleegkundige zorg. De coördinatie van het Zorghotel is in handen van Sensire. Daarbij
werkt men nauw samen met de ziekenhuizen en ontvangen zij ondersteuning van de Veiligheidsregio, de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR) en defensie.

In Gaanderen wordt zorg geboden aan patiënten die uit de ziekenhuizen in de regio ontslagen kunnen worden. Zij hoeven niet meer per se in het ziekenhuis behandeld te worden. Hierdoor neemt de druk op de ziekenhuizen af. Daarnaast komen patiënten via de huisartsenposten en thuiszorg. Het gaat om patiënten waarvoor in de thuissituatie geen zorg meer mogelijk is, bijvoorbeeld doordat er geen of beperkte ondersteuning uit het eigen netwerk is, of omdat gaat om
complexe, onvoorspelbare of intensieve zorg.
Huisartsen verwijzen deze patiënten met corona door. Huisartsen kunnen in het tijdelijke zorghotel ook patiënten een plek bieden voor palliatieve zorg. Hierdoor neemt de druk op huisartsen en thuiszorg af.