Betere toegankelijk kastelen voor mensen met een beperking

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) wil in 2020 de toegankelijkheid van haar opengestelde kastelen verbeteren. Met een forse reeks maatregelen – van traplift tot invalidentoilet, van drempelhulp tot aangepaste toegangspaden – willen we ervoor zorgen dat ook mensen met een lichamelijke beperking onze kastelen kunnen bezoeken en genieten van het culturele erfgoed. Een ambitieus plan, waarvoor we alle hulp hard nodig hebben.

Onneembare vestingen
Toegankelijkheid stond niet hoog genoteerd op het Programma van Eisen van middeleeuwse ridders die kastelen lieten bouwen. Integendeel. Ze wilden een onneembare vesting die goed verdedigd kon worden tegen vijandelijke aanvallen. Niet vreemd dat kastelen nu te wensen overlaten als het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar dat wil GLK veranderen.

Maatregelen in kaart gebracht
Door de vereniging de Zonnebloem en de Bartiméus Stichting is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de kastelen voor mensen met een motorische of visuele beperking. Op basis van al deze bevindingen heeft GLK geïnventariseerd welke maatregelen wenselijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren én welke maatregelen daarbij prioriteit hebben. Rob Verberne, projectleider bij de Zonnebloem: “Fantastisch dat GLK voortvarend aan de slag gaat met de aanbevelingen. Maar ik realiseer me ook dat je een kasteel niet 100 procent toegankelijk kunt maken, ook al gezien de monumentale status. Het is daarom belangrijk om reële verwachtingen te wekken en duidelijk te zijn in je communicatie. Met elke belemmering die je weet weg te nemen, komen bezoekers met een rollator of rolstoel weer een stukje verder het kasteel in.”

Open de poorten!
Er moeten heel wat drempels weggenomen worden – letterlijk. Het uitvoeren van deze maatregelen kost veel geld. Daarom start GLK de actie ‘Open de poorten’. Help mee en ga naar www.glk.nl/opendepoorten!