Behoefte aan zorg en ondersteuning in verband met COVID-19 uitbraak licht gestegen

De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft op dit moment nog geen behoefte aan zorg of ondersteuning in verband met de uitbraak van COVID-19. Bij de vorige peiling was het deel dat hier wél behoefte aan had, slechts 2% van de ondervraagden, dit is gestegen naar 4%.

De behoefte naar zorg en ondersteuning is die er is, bestaat voornamelijk uit behoefte aan informatie om te checken of met het virus heeft (gehad) en behoefte aan basishulp, zoals hulp bij het doen van de boodschappen.

Over het onderzoek
De vraag ‘Heeft u behoefte aan zorg of andere ondersteuning in verband met het coronavirus? (nee / ja, namelijk)’ is afgenomen in het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het is onderdeel van een monitor naar griep- en verkoudheidsklachten en corona-gerelateerde percepties, die loopt van week 9 tot week 20. De vragen m.b.t. behoefte aan zorg en ondersteuning zal tussen 16 maart en 17 mei elke twee weken worden afgenomen. Het feitenblad beschrijft de resultaten van de meting in week 14. De vragenlijst is uitgezet onder 3.261 panelleden en werd ingevuld door 2.710 van hen (respons 83%).