Week van de overgang 6-12 april

Regio – De overgang begint zo rond het 45e levensjaar en kan wel meer dan 10 jaar duren. Elke vrouw – de helft van de bevolking dus – maakt het in haar
leven mee. Toch is de overgang nog steeds een taboe, er wordt weinig over gesproken. Zowel door vrouwen zelf als door zorgprofessionals waar vrouwen komen met klachten. Het patroon van
klachten wordt vaak niet herkend als (begin van) de overgang. De landelijke
week van de overgang heeft als doel de overgang beter bespreekbaar te
maken en de zorg en begeleiding te verbeteren, zodat vrouwen gezonder
ouder worden.

Gezamenlijk kennisgat opvullen
Zowel vrouwen als zorgprofessionals weten veel te weinig over de overgang. Wanneer het begint, wat de symptomen zijn, welke impact die op leven en werk kunnen hebben, welke risico’s er zijn, hoe de klachten aangepakt kunnen worden en welke behandeling mogelijk is. Daardoor lopen vrouwen tijdens de overgang veel te lang rond met klachten die hun functioneren belemmeren en die gewoon behandeld
kunnen worden. Vrouwen van 45+ zijn (bijna allemaal) in de overgang. Maar een op de vijf heeft geen last; vier op de vijf vrouwen hebben dus wel last van de (snelle) daling van de oestrogeenproductie. Opvliegers, slecht slapen, pijn in de spieren en
gewrichten en stemmingswisselingen zijn nog maar het topje van de ijsberg. Vrouwen lopen na de overgang onnodig meer risico op onder meer hart- en vaatziekten en ernstige botontkalking.

Aandacht op werkvloer zorgt voor behoud werkvermogen
Voor vrouwen is het een verademing als ze weten dat wat hen vaak ‘overkomt’ zo rond hun 40-45e gewoon de overgang is. Als ze kennis hebben van deze levensfase kunnen ze zelf stappen ondernemen en die hulp zoeken die zij nodig hebben. Dat kan
een verpleegkundig overgangsconsulent, een gynaecoloog of begeleiding of coaching
op andere vlakken zijn, zoals leefstijl. Ook in de werksituatie kan door aandacht voor dit thema het werkvermogen worden behouden en verzuim voorkomen, zo blijkt uit
onderzoek van netwerkorganisatie OVER! samen met Dr. Ingrid Pinas, gynaecoloog en NAMS-gecertificeerd menopauze-specialist.

Op dit moment zijn bijna 2 miljoen vrouwen tussen de 40 en 60 jaar. Met de vergrijzing stijgt dit aantal alleen maar. De week van de overgang roept vrouwen op om er als het ware ‘voor uit te komen’ dat ze in de overgang zijn, als logische stap naar het (h)erkennen van klachten en die vervolgens aan te pakken. Ook voor (zorg)professionals geldt dat ze voldoende kennis moeten hebben van deze levensfase, zodat ze vrouwen vanuit hun expertise kunnen
ondersteunen of begeleiden.

De landelijke week van de overgang heeft als doel de overgang beter bespreekbaar te maken en de zorg en begeleiding tijdens dit zogenaamde kantelpunt in elk vrouwenleven te verbeteren.
www.weekvandeovergang.nl