Binnenkort twee vormen van ‘Ondersteuning Thuis’ Zorg zo licht als mogelijk maar zo zwaar als nodig in Lochem

Lochem – Als het aan het college van B&W ligt bieden we in Lochem straks twee vormen van ‘Ondersteuning Thuis’ aan. Het gaat om mensen die vanuit de Wmo ondersteuning nodig hebben voor een ‘schoon huis’ of voor ‘regie op huishouden’. De gemeenteraad neemt hier binnenkort een besluit over.

‘Ondersteuning Thuis’ betekent in Lochem schoonmaakhulp (‘schoon huis’) én hulp bij het structureren van het huishouden (‘regie op huishouden’). Voor deze hulp zijn goed opgeleide medewerkers nodig waardoor het een duurdere vorm van hulp is dan alleen schoonmaakhulp. Het blijkt dat niet iedereen behoefte heeft aan deze brede vorm van ondersteuning. In veel gevallen is alleen schoonmaakhulp voldoende.

Zorg op maat
Wethouder Henk van Zeijts: “We willen iedereen die dat nodig heeft zorg bieden. Dat vind ik belangrijk. Wat iemand nodig heeft, verschilt per persoon. Mensen ontvangen nu soms meer én duurdere zorg dan nodig is. We willen mensen zorg bieden zo licht als mogelijk maar zo zwaar als nodig is. Is ‘schoon huis’ alleen niet voldoende dan kan daar ‘regie op huishouden’ bij komen.”

Schoon huis’ en ‘regie op huishouden’
De gedachte achter ‘regie op huishouden’ is dat de huishoudelijke hulp meer kan doen dan alleen schoonmaken. Mensen die moeite hebben met het op orde houden van hun huishouding en administratie kunnen hierbij ook hulp krijgen. Daarnaast heeft de huishoudelijke hulp ook een signaleringsfunctie. Doordat de hulp wekelijks bij de mensen thuis komt ziet zij wanneer meer nodig is dan alleen schoonmaakhulp. Deze ‘uitgebreide’ vorm van ondersteuning blijft bestaan maar is niet voor iedereen nodig. Mensen die hier geen behoefte aan hebben ontvangen daarom in de toekomst alleen schoonmaakhulp, het zogenaamde ‘schoon huis’.

Vast abonnementstarief
Inwoners die gebruik maken van een Wmo-voorziening, zoals ‘Ondersteuning Thuis’ betalen sinds 2019 een vast abonnementstarief per maand. Daarvoor betaalden zij een inkomensafhankelijke bijdrage. Het abonnementstarief is voor iedereen gelijk. Dat maakt dat mensen met hogere inkomens nu ook vaker hulp aanvragen, waardoor de kosten voor Wmo voor de gemeente stijgen. De optie om mensen alleen te ondersteunen met ‘schoon huis’ moet er voor zorgen dat de kosten voor zorg in het algemeen, betaalbaar blijven.

Gevolgen voor inwoners
Voor mensen die nu ‘Ondersteuning Thuis’ in de huidige vorm ontvangen blijft dit gewoon doorlopen. Wanneer de indicatie afloopt bekijken we per persoon of alleen ‘schoon huis’ nodig is of dat ook regie op huishouden’ geboden moet worden.