Gedeputeerde Peter Drenth:”Zorg dat je natuurvergunning op orde is”

Regio – ‘Zorg dat je natuurvergunning op orde is’. Die oproep doet gedeputeerde Peter Drenth aan de Gelderse bedrijven die op dit moment geen natuurvergunning hebben. De bedrijven krijgen in ieder geval de komende zes maanden om uit te zoeken of ze een vergunning nodig hebben en om eventueel de natuurvergunning aan te vragen. Dat staat in een brief van de provincie aan de bedrijven.

Drenth doet deze oproep omdat twee derde van de grote Gelderse bedrijven, waar de provincie toezicht op houdt, deze vergunning niet heeft. Terwijl nog niet duidelijk is of ze die vergunning moeten hebben. Bedrijven moeten de komende maanden zelf vaststellen of een natuurvergunning nodig is. De provincie controleer dat. Drenth: ‘Wij maken ons zorgen omdat veel bedrijven geen vergunning hebben. Dat moet gewoon op orde zijn. Daarom nemen we nu stappen om dit voor elkaar te krijgen’.

Landelijk probleem

Vorig jaar werd duidelijk dat er in Nederland gemeentelijke en provinciale bedrijven zijn zonder natuurvergunning. Die natuurvergunning zorgt ervoor dat economische ontwikkeling niet ten koste gaat van natuur. Het ontbreken van de vergunningen is een landelijk probleem dat ook in Gelderland speelt. Bedrijven zijn er zelf voor verantwoordelijk dat ze over de juiste vergunningen beschikken. Dat geldt ook voor natuurvergunningen.

Zes maanden is nodig

De provincie heeft ervoor gekozen om niet gelijk te handhaven, maar om bedrijven nu eerst de gelegenheid te geven om alsnog een natuurvergunning aan te vragen. “Voor veel bedrijven geldt dat ze te goeder trouw hebben gehandeld en niet willens en wetens een overtreding hebben gemaakt”, benadrukt Drenth. Dat geldt bijvoorbeeld voor bedrijven die eerder geen vergunning nodig hadden. Door een uitspraak van de rechter is dat nu veranderd. Om erachter te komen of een natuurvergunning nodig is, is een berekening nodig waar vaak de hulp van een adviseur nodig is. De inschatting is dat een half jaar een redelijke termijn is om dit voor elkaar te krijgen.

Handhaven zo nodig

Als bedrijven na zes maanden niet hebben gereageerd onderneemt de provincie nieuwe stappen om te zorgen dat de vergunningen op orde zijn. Provincie Gelderland benadrukt dat bedrijven die niet de juiste vergunningen hebben in overtreding zijn. Dat betekent dat de provincie ook zal handhaven als dat nodig is. Bedrijven die na zes maanden niet hebben gereageerd, worden gesommeerd om alsnog de gevraagde informatie aan te leveren. Een volgende stap is een handhavingstraject.