Gelderse sport wordt duurzamer

Regio – Provincie Gelderland wil de komende jaren fors inzetten op het verduurzamen van sport. Gedeputeerde Jan Markink: ‘We willen sportaccommodaties helpen om zuiniger te worden met energie, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden aanpakken en sportevenementen verduurzamen.’ Vandaag ondertekent Markink samen met andere provincies, het ministerie van VWS, gemeenten, NOC-NSF en sportaanbieders een plan hoe de sportsector bij kan dragen aan het nationale Klimaatakkoord. Jan Markink: ‘Het mooie van sport is dat het zo veelzijdig is; het verbindt onze samenleving, is gezond en kan helpen bij onze klimaatambities. Die kansen willen we grijpen.’

Verduurzamen loont

Belangrijk om de CO2 doelstelling te halen is het energiegebruik terugdringen. De provincie steunt verenigingen via de Groene Club met een energiescan. Markink: ‘Veel kleinere sportaccommodaties moeten binnenkort vernieuwd worden. Daar kunnen zaken als LED-veldverlichting en zonnepanelen meteen meegenomen worden. Het is ook de moeite waard voor de clubs zelf, want verduurzamen loont.’ De investeringen om een accommodatie vrijwel CO2 neutraal te maken, wordt in minder dan 10 jaar terug verdient. De lagere maandlasten starten al meteen.

Nog veel te winnen bij sportevenementen

Markink: ‘Bij sportevenementen valt ook nog veel te winnen. De focus ligt nu vaak op het vervangen van de plastic bekertjes, maar er kan veel meer, kijk maar naar de 7heuvelenloop. Dit is het meest duurzame sportevenement van Nederland. Daar zijn we trots op en kunnen we van leren.’ De 7heuvelenloop gebruikt elektrische auto’s en deelname is goedkoper voor mensen die met het OV komen in plaats van eigen vervoer.

Komende jaren draagt de provincie bij aan zo’n 100 sportevenementen in Gelderland. Die krijgen hulp bij het verduurzamen. Sportevenementen zijn ook een heel goed podium om duurzaamheid bij bezoekers onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat internationale topevenementen als het WK BMX en WK Volleybal echte voorbeeldevenementen worden. Door bijvoorbeeld vervoer met waterstofbussen, duurzame energie in plaats van dieselaggregaten en afvalrecycling. Markink: ‘Verduurzaming is volgens mij een voorwaarde om in de toekomst nog sportevenementen te kunnen houden. Daar moeten we nu stappen in zetten.’

Onkruidverdelgers op de velden

De provincie wil ook helpen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden terug te dringen. Veel sportvelden worden onderhouden met onkruidverdelger. Dit is slecht voor de bodem en het grondwater. Er is al een landelijke aanpak om onderhoud milieuvriendelijker te maken, maar die kan wel een duw in de rug gebruiken.

Nieuw sportbeleid

Het nieuwe sportbeleid van de provincie Gelderland zal komend voorjaar rond zijn en wordt dan voorgelegd aan Provinciale Staten.