Gelre in de wetenschap: Hoe kan ik mijn operatie goed doorstaan en hoe wordt dit onderzocht?

Onderzoek effect fietslabyrint op herstel oudere patiënt in Gelre ziekenhuizen door onderzoekers van Expertisecentrum Ouderengeneeskunde Bron: Medische Fotografie Gelre ziekenhuizen

Regio – Tijdens de informatiemiddag ‘Gelre in de wetenschap’ van het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde (ECO), vertellen diverse zorgverleners en onderzoekers over hoe en waarom zij wetenschappelijk onderzoek doen in Gelre ziekenhuizen. En over wat het betekent voor patiënten om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld: Waarom is bewegen voor, tijdens en na een operatie goed? Wat is het belang van goede voeding vóór, tijdens en na een operatie? Zo is bijvoorbeeld onderzoek gedaan bij oudere mensen met darmkanker met de kernvragen: wat maakt een oudere patiënt kwetsbaar en is het mogelijk voorafgaand aan een operatie voor darmkanker de conditie te verbeteren? Welke ervaringen hebben patiënten die mee hebben gedaan aan dit Fit4surgery project, waar onderzoeker Emma Bruns onlangs op is gepromoveerd?

Dit soort vragen komt aan bod tijdens de informatiemiddag ‘Gelre in de wetenschap’ op woensdagmiddag 12 februari 2020 voor patiënten, naasten, zorgverleners, onderzoekers en belangstellenden. Vanaf 15.30 uur is er gelegenheid voor een hapje en een drankje. De bijeenkomst begint om 16.00 uur, duurt tot ongeveer 18.00 uur en vindt plaats in het Auditorium van Gelre Apeldoorn. Aansluitend beantwoorden de sprekers vragen uit het publiek en is er een afsluitende borrel. De toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en kan via www.gelreziekenhuizen.nl/ECO-informatiemiddag.

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bij oudere patiënten
Het Expertisecentrum Ouderengeneeskunde (ECO) is een specialistisch centrum waar kennis over de beste zorg voor de oudere patiënt in het ziekenhuis samen komt door wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan multidisciplinaire patiëntenzorg. Hierbij gaat het om wetenschappelijk onderzoek bij kwetsbare ouderen bij de volgende vier thema’s:
• Optimaliseren rondom ingewikkelde behandelingen: hoe kun je oudere patiënten in een zo goed mogelijke conditie brengen vóór een ingreep, zodat de kans op complicaties en functieverlies wordt beperkt?
• Screening op kwetsbaarheden en functionele beperkingen: hoe zorg je ervoor dat specialisten behalve bijvoorbeeld het hart of de darm, ook andere factoren in kaart brengen en meenemen in hun behandeladvies?
• Complexe besluitvorming: hoe zorg je ervoor dat de juiste behandelbeslissing wordt genomen, bijvoorbeeld wel of niet dialyseren, wel of niet deze kanker behandelen, wel of niet deze operatie doen?
• Regievoering bij multimorbiditeit: hoe kan de samenwerking tussen specialisten verbeterd worden in de zorg voor patiënten met meerdere aandoeningen?
Meer informatie is te lezen op: www.gelreziekenhuizen.nl/Expertisecentrum-Ouderengeneeskunde