Videoportret Herman Schepers op filmfestival Eibergen

Eibergen – Op zondag 2 februari om 14.30 uur is er weer in ‘t Spieker het jaarlijkse filmfestival, georganiseerd door de Historische Kring Eibergen en het museum De Scheper.Sinds de afgelopen winter stond het programma al vast, de onderwerpen hadden alle betrekking met “75 jaar bevrijding”. Tot de afgelopen zomer Herman Schepers overleed. Toen werd besloten het nog niet eerder in het openbaar vertoonde videoportret “Herman Schepers, het historisch geweten van Eibergen” dat Ben Tragter in 2008 heeft gemaakt op het programma te zetten. Herman is in feite de gangmaker van het filmfestival geweest. Sinds 1978 startte hij, aanvankelijk in samenwerking met de stichting sociaal en cultureel werk, een cultuur-historisch filmfestival. De verzamelaar Herman Schepers had een feilloos gevoel om oude films te pakken te krijgen, aanvankelijk om ze voor het festival te lenen, maar later in het digitale tijdperk ook om ze in bezit te krijgen en in ruil daarvoor een gedigitaliseerde versie aan de eigenaar terug te geven. Sindsdien is er al een hele videotheek opgebouwd.
De video laat veel van Herman Schepers zien, de verzamelaar, de geoloog, de archeoloog en historicus. Hij was van alle markten thuis.Een belangrijk deel van de oorspronkelijk geselecteerde films is op het programma blijven staan.
De eerste is een film van Ada en Jan Antink die in 1995 de activiteiten t.g.v. 50 jaar bevrijding vastlegde. De Hofvennestraat tuigde de straat op en hing modelvliegtuigen boven de straat, waarbij ook een paar Canadese bevrijders een kijkje nam. Vervolgens zien we de dodenherdenking bij het oorlogsmonument en de feestelijkheden op de Nieuwe Maat.Verder is er de film “Haar naam is Betty” van de Enschedese cineaste Heleen Blaauw, waarbij Betty Rosenbaum die in de oorlog bij “moeder” Hageman was ondergedoken en veel later in een schoolklas vertelt over haar beleving in die tijd.De film “Eibergen in oorlogstijd” is grotendeels samengesteld met beelden van meester Vinke, destijds hoofd van de Julianaschool in Eibergen. Museum De Scheper heeft veel materiaal over WO2, zowel op papier als op film.. De overheid vond dit materiaal zo interessant, vooral ook i.v.m. het regionale belang, dat zij daarvoor het museum een dikke subsidie heeft toegekend. Omdat het speciaal hier het grensgebied betreft bevat het ook Duits materiaal als pamfletten en affiches, Het is allemaal door Jansje en Leo van Dijk geïnventariseerd en de films zijn in een speciale studio gerestaureerd en geconserveerd.Kaarten zijn à € 6,00 te koop bij het museum De Scheper, geopend op woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.