Gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen

Lochem – In 2020 biedt de gemeente Lochem gratis huiswerkbegeleiding aan. Deze begeleiding is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Het verbeteren van het opleidingsniveau van de kinderen kan helpen om ze een betere toekomst te bieden zonder financiële problemen. De gemeenteraad heeft hiervoor eenmalig 80.000 euro beschikbaar gesteld, uit de zogenoemde Klijnsma-gelden.

Wethouder Henk van Zeijts: “Als mijn kinderen huiswerkvragen hebben, kunnen ze bij mijn vrouw of mij terecht. Wij hebben het geluk gehad dat we een goede opleiding konden volgen. Heb je dat niet, dan is het als ouder knap lastig om met huiswerk te helpen. Dat heeft ook gevolgen voor de vervolgopleiding van je kind. Ik vind dat kinderen gelijke kansen moeten hebben. Vandaar de gratis huiswerkbegeleiding.”

Voor kinderen tussen 10 en 18 jaar
De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor kinderen tussen de 10 en 18 jaar, die wonen binnen de gemeente Lochem. De ouders van deze kinderen hebben een inkomen tot maximaal 130% van de bijstandsnorm. Ook mag het vermogen van de ouders/verzorgers niet hoger zijn dan € 12.240 om in aanmerking te komen voor de gratis huiswerkbegeleiding.

Begeleiding door een professional
Scholen kunnen in hun reguliere programma soms niet de intensieve begeleiding bieden die nodig is. De huiswerkbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional en is aanvullend op de reguliere begeleiding die vanuit scholen wordt geboden. Met een ondersteuningsbrief kan de school van het kind de huiswerkbegeleiding aanvragen. Uit deze ondersteuningsbrief moet blijken waarom het noodzakelijk is dat het kind huiswerkbegeleiding krijgt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunnen ouders contact opnemen met de school. Zij kunnen helpen met de beoordeling of het kind in aanmerking komt voor externe huiswerkbegeleiding.
Voor meer informatie over de inkomens- of vermogensgrens kunnen ouders contact opnemen met ’t Baken. Dat kan telefonisch via (0573) 289 290 of per e-mail info@bakenlochem.nl.