Krapte op bouwmarkt raakt nieuwbouw scholen in Laren

Laren – De krapte op de bouwmarkt raakt de nieuwbouw van de scholen in Laren. Tekort aan personeel en schaarste aan bouwmaterialen zorgen voor prijsstijgingen. Ook scherpere regels voor energiegebruik zorgen voor hogere kosten. Gemeente en schoolbesturen zoeken naar oplossingen om de kosten voor de nieuwbouw binnen de perken te houden. Dit zorgt voor een vertraging van de bouw.
De gemeente en schoolbesturen bekijken manieren om het beschikbare budget van 5,8 miljoen euro en de geraamde kosten van 7,1 miljoen euro bij elkaar te brengen. “Ons uitgangspunt is en blijft een schoolgebouw van hoge kwaliteit voor goed onderwijs. Een gezond binnenklimaat voor de kinderen in de school vinden we belangrijk,” aldus wethouder Henk van Zeijts van onderwijs. “Ook willen en moeten we wettelijk voldoen aan de eisen voor energiegebruik”.

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid
De gemeente en de schoolbesturen gaan samen op zoek naar oplossingen. Het onderzoek naar manieren om de kosten te beperken is geen gemakkelijke opgave. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. De start van de nieuwbouw zal vertraging oplopen. Hoeveel vertraging kunnen de betrokken partijen op dit moment niet aangeven. Dat komt omdat de architect pas aan de slag kan met het ontwerp, als de opdrachtgevers het eens zijn over de oplossingen.

Uitgangspunt blijft een goede school voor goed onderwijs

De oplossingen worden gezocht in de manier waarop de scholen het gebouw gaan gebruiken. Het uitgangspunt blijft om een goede school te bouwen voor goed onderwijs. De ontwikkeling van het kind (leren en spelen) staat hierbij centraal. De architect maakt een ontwerp op basis van deze wensen en eisen. Overigens blijft de keuze voor het nieuwe schoolgebouw aan de zuidkant van het terrein Verwoldseweg overeind. Buurtbewoners zijn hierover geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in mei.

1 gebouw voor 3 scholen Het plan is om een vervangend gebouw te maken voor de Braninkschool en Prins Willem Alexanderschool aan de Verwoldseweg. Daarnaast verhuist Bartiméus Speciaal Onderwijs voor slechtziende kinderen naar de nieuwbouw. Deze school is nu gehuisvest in Lochem. ‘Samenwonen’ in één gebouw geeft de drie scholen allerlei mogelijkheden om samen te werken.