Zutphen zoekt vernieuwende ideeën voor minder armoede en schulden

Zutphen – De gemeente vraagt plaatselijke organisaties en inwoners uit Zutphen en Warnsveld met vernieuwende
ideeën te komen om armoede- en schuldenproblemen aan te pakken. Daarvoor is eenmalig een ‘innovatiebudget’ beschikbaar gesteld van bijna € 20.000.

Met dit budget wil de gemeente bekijken of er andere manieren zijn om inwoners met een laag inkomen en/of schulden te helpen en te zorgen dat zij blijvend uit de armoede en schulden komen.

Vorig jaar vernieuwde de gemeente Zutphen al het subsidiebeleid samen met de organisaties die actief zijn in het Sociaal Domein. Het innovatiebudget past bij de ontwikkeling om meer te sturen op effecten, vernieuwing en nieuwe samenwerkingen.

Tot 31 oktober kunnen organisaties en inwoners een aanvraag indienen. Het innovatiebudget is niet alleen
voor uitgewerkte plannen. Het kan ook gaan om een idee dat nog verder uitgewerkt moet worden. Het idee kan bijvoorbeeld gaan over het voorkomen van schulden of het vroegtijdig opmerken van problemen rondom armoede. Op www.zutphen.nl staan de voorwaarden en via de gemeentelijke website kunnen de aanvragen worden ingediend.