Politiek in debat over de Sport in de Gemeente Lochem

Lochem РTijdens het door de Sportraad Lochem georganiseerde Politieke Sportcafé bij Stegeman gaan de politieke partijen in debat over de Sport in de Gemeente Lochem. Het debat vindt plaats in Laren op dinsdag 6 maart 2018 om 20.00 uur.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als u nog moet beslissen op welke partij u gaat stemmen, of als u uw keuze bevestigd wilt zien, is dit een goede reden om deze avond bij te wonen. Ook als bestuurder van een sportvereniging is het goed om te weten wat de standpunten zijn van de politieke partijen in de gemeente ten aanzien van de Sport.

Tijdens de vorige verkiezingen waren bezuinigingen een heet hangijzer, inmiddels zijn er veel bezuinigingen doorgevoerd en is er een nieuwe subsidieregeling bedacht, maar is deze wel afdoende? Waarom betalen verenigingen hoge leges en WOZ-belasting in onze gemeente? Hoe stimuleren we sport en behouden we de verenigingen in onze gemeente?

Zomaar wat vragen die leven bij de Sportverenigingen en inwoners in onze gemeente. Tijdens het debat kunnen de politieke partijen vertellen hoe ze hierover denken. Alle partijen die op de Lochemse kieslijst staan zijn hiervoor uitgenodigd. De avond zal in de vorm van een debat zijn, waarbij de partijen zullen reageren op een aantal prikkelende stellingen. Als inwoner en als sportvereniging kunt u met de afgevaardigden van de partijen in debat.

De van Eurosport en RTV-Oost bekende sportcommentator Herman Hobert is bereid gevonden om deze avond in goede banen te leiden.
Na afloop is er de mogelijkheid om door te praten met elkaar en met de aanwezige kandidaten van de politieke partijen.
Iedereen met belangstelling voor deze debatavond is van harte welkom bij CR Stegeman in Laren. De zaal is vanaf 19.30 uur open en om 20:00 uur wordt met de avond begonnen.

De Sportraad stelt het op prijs als u zich van te voren even per mail aanmeldt bij secretaris@sportraadlochem.nl onder vermelding van het aantal personen waarmee u komt.