ARN helpt afvalverwerker AVR door opslag 15.000 ton Rotterdams afval

Regio – Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten dat de Afval en Energiecentrale Nijmegen (ARN) tot 1 april 2024 maximaal 15.000 ton bedrijfsafval extra mag opslaan. Afval dat nu niet verwerkt kan worden door de Rotterdamse afvalverwerker AVR, waar onlangs een grote brand woedde.

AVR verwerkt jaarlijks circa 1,4 miljoen ton afval. Voorlopig is in de havenstad het verbranden van afval niet mogelijk en zoekt de AVR oplossingen bij andere Nederlandse afvalverwerkers. Zo ook bij de ARN. De provincie Gelderland is daarover bevoegd gezag. Met het GS-besluit om de ARN toestemming te geven voor deze opslag, zijn een aantal voorwaarden opgelegd. De Nijmeegse afvalverwerker mag uitsluitend bedrijfsafval accepteren dat oorspronkelijk bestemd was voor de AVR. Het afval zal zo worden opgeslagen dat er geen overlast (geluid en geur) voor de omgeving ontstaat. Deze opslag mag tot uiterlijk 1 april 2024. Of zal eerder worden beëindigd wanneer de AVR zelf weer in staat is afvalstoffen in te nemen en te verwerken. De Omgevingsdienst Regio Arnhem ziet toe op de naleving van deze voorwaarden.

Transportbewegingen

Gelders vergunningverlening, toezicht en handhavingsgedeputeerde Ans Mol: “Op deze manier kunnen we een afvalverwerker, maar ook de inwoners van Rotterdam en omgeving, helpen na een forse brand. Wij doen er alles aan om de impact daarvan zo klein mogelijk te laten zijn voor omwonenden van de ARN.”

Naar verwachting wordt wekelijks circa 1.000 ton afval uit Rotterdam aangevoerd. Met inachtneming van het maximale volume van 15.000 ton betekent dit dat tot einde jaar sprake is van extra transportbewegingen bij de ARN. Het afval wordt door de ARN waterdicht verpakt in balen. De extra vrachtwagenritten zullen naar verwachting passen binnen de geldende geluidsnormen die in de huidige vergunning staan van de ARN. Uiteindelijk gaat het afval terug naar de AVR.