Lochemse Scholierenraad; hoogste klassen basisonderwijs beslissen over eigen les

Tijdens een tweetal Scholierenraadvergaderingen op 15 en 22 februari ontdekken leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs in de gemeente Lochem hoe ‘gemeentelijke democratie’ werkt. Tijdens de vergaderingen beslissen de leerlingen zelf welk van drie voorgestelde lessen ze gaan volgen.

Bij de Scholierenraad onderzoeken leerlingen, samen met raadsleden, vragen als ‘Hoe werkt de democratie in Lochem?’ en ‘Hoe werkt de gemeenteraad en wat doet een raadslid?’ en gaan dat ook zelf ontdekken tijdens een Scholierenraadsvergadering. Bij de voorbereiding komt een raadslid uitleg geven in de klas en helpt de kinderen zich voor te bereiden op het debat tijdens de Scholierenraad. De leerlingen kiezen welke twee vertegenwoordigers namens hen in de Scholierenraad plaatsnemen.

Vergaderingen Scholierenraad
De Scholierenraad wordt inmiddels al vele jaren georganiseerd door de gemeente Lochem en maakt voor veel scholen deel uit van de lessen over ‘burgerschap’. Dit jaar doen 13 basisscholen (met totaal bijna 300 leerlingen) mee, verdeeld over twee Scholierenraadvergaderingen op woensdag 15 en 22 februari. De gekozen vertegenwoordigers debatteren tijdens de vergaderingen – in de echte raadszaal in het gemeentehuis – met elkaar over de voor- en nadelen van drie lesvoorstellen. De Scholierenraden kunnen kiezen uit drie, zeer gevarieerde, lessen:

  • Duurzaam verlanglijstje door Spectrum Elan
  • Expeditie Internet door tiener- en jongerenwerk St Welzijn Lochem
  • Recycle/upcycle kunstwerk door Muzehof

Uiteindelijk besluiten de Scholierenraden bij meerderheid van stemmen welk van de drie lessen de groepen gaan volgen. De klasgenoten zijn als publiek en voor ‘achterbanraadpleging’ bij de bijeenkomsten aanwezig. De Scholierenraadsvergaderingen worden voorgezeten door burgemeester Van ’t Erve.