Ondergrondse inzamelcontainers en ‘omgekeerd inzamelen’ in Kop van Oost Lochem

Vanwege beperkte openbare ruimte in nieuwe wijk
Dit voorjaar starten de werkzaamheden voor het woonrijp maken van het eerste deel van de nieuwe wijk Kop van Oost in Lochem. Ook de afvalinzameling moet daar geregeld worden. Omdat we in de nieuwe wijk efficiënt willen omgaan met de openbare ruimte, komen er op twee plekken ondergrondse verzamelcontainers en gaat de afvalinzameling via ‘omgekeerd inzamelen’. Dat besloot het college op 7 februari 2023.

Twee plekken voor ondergrondse inzamelcontainers
Op grond van de afvalstoffenverordening kan het college aanwijzen via welk inzamelmiddel of welke inzamelvoorziening de gemeente huishoudelijk restafval en grondstoffen gaat inzamelen. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de plekken bij kavelnr. 64 en kavelnr. 88 aan te wijzen voor ondergrondse inzamelcontainers voor het inzamelen van restafval, GFT (groente, fruit en tuinafval), papier en PMD (plastic, metaal en drankkartons).

‘Omgekeerd inzamelen’
In de nieuwe wijk is beperkt openbare ruimte beschikbaar voor de inzameling van minicontainers. Het college wil de overlast van minicontainers zoveel mogelijk beperken. Daarom maakt het de ondergrondse inzamelcontainers ook toegankelijk voor de bewoners van de grondgebonden woningen. Dat houdt in dat alle bewoners van de wijk voor restafval gebruik gaan maken van de ondergrondse containers. We noemen dat ‘omgekeerd inzamelen’. De projectontwikkelaar informeert toekomstige bewoners van Kop van Oost daarover. ‘Omgekeerd inzamelen’ is niet nieuw in de gemeente Lochem. Het gebeurt ook al in de binnenstad van Lochem.

Inzage
Vanaf 16 februari 2023 kunnen inwoners de stukken van het ontwerp-aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen inzien op www.lochem.nl of op afspraak in het gemeentehuis in Lochem of aan het gemeenteloket in Gorssel. Belanghebbenden kunnen tot 29 maart 2023 hun zienswijzen over het voorgenomen aanwijzingsbesluit en het voornemen restafval in de wijk ‘omgekeerd in te zamelen’ naar voren brengen. Dat kan schriftelijk aan de gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem of via info@lochem.nl. Belanghebbenden kunnen zienswijzen ook mondeling kenbaar maken. Dat kan door tijdens kantooruren te bellen naar  (0573) 28 92 22.