Water Natuurlijk bezorgd over aankomst Sinterklaas

Door extreme droogte kan de stoomboot mogelijk niet over rivier de IJssel varen

Water Natuurlijk maakt zich vanwege de lage stand van de IJssel zorgen of Sinterklaas met zijn stoomboot Zutphen wel weet te bereiken. Antoinet Looman, lijsttrekker van Water Natuurlijk: “Het klinkt extreem dat Sinterklaas mogelijk niet kan aankomen, maar de laatste paar jaar zien we steeds meer extremen.” Zaterdag 19 november zullen we zien of het Sinterklaas toch is gelukt om Zutphen te bereiken. Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat Sinterklaas de volgende jaren minder moeite heeft.

Extreme droogte
Sinds de droogte van 2018 heeft de Achterhoek te kampen met extreme droogte. Dit is terug te zien aan de dalende waterstand in de IJssel. De droogte heeft grote gevolgen voor mens en natuur.

Clusterbuien, hitte, een stijgende zeespiegel én droogte: het klimaat verandert steeds sneller. We kampen in Europa met de ergste droogte in 500 jaar. De Rijn bij Lobith bereikte dit jaar in augustus het laagste waterpeil dat ooit is gemeten. De natuur verdroogt, landbouw heeft droogteschade, en het valt te vrezen dat de funderingsschade van woningen door bodemdaling in het veenweidegebied en verzakkingen in het rivierengebied dit jaar ook erg zal tegenvallen. Water Natuurlijk werkt aan een Nederland dat water vasthoudt in plaats van wegpompt, kies voor duurzaamheid in plaats van voor vervuiling en ziet biodiversiteitsherstel als een integraal onderdeel van het waterschapswerk. Zo werkt Water Natuurlijk aan schoon en gezond water en aan een leefomgeving waar inwoners veilig kunnen wonen.

Over Water Natuurlijk Rijn en IJssel
Water Natuurlijk is de landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Vanaf 2008 zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken zij aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Water Natuurlijk is landelijk gezien de grootste partij in de waterschapsbesturen. Het werkgebied van Rijn en IJssel omvat met 650.000 inwoners het waterbeheer in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe.