Gelders Winterfonds, snelle ondersteuning bij hoge, lokale energiekosten 

De provincie Gelderland wil maatschappelijke, publieke, sportorganisaties en het MKB ondersteunen, nu de energieprijzen enorm zijn gestegen. Daarom komt er € 10 miljoen beschikbaar voor het Gelders Winterfonds. Het geld gaat naar gemeenten, die zelf keuzes kunnen maken voor de support van lokale organisaties, instellingen en bedrijven.

Hoge energierekening
Het Gelders Winterfond, een initiatief van de Provinciale Staten, is in een week tot stand gekomen. Gedeputeerde Jan Markink: “We hebben oog voor de flink gestegen energierekeningen waarmee onze dorpshuizen, sportverenigingen en midden- en kleinbedrijven geconfronteerd worden. Dat horen wij ook van gemeenten. Vandaar dit Winterfonds. Het geld gaat rechtstreeks naar onze lokale partners, zij weten het beste welke organisatie op korte termijn het beste kan worden geholpen. ”

Ondersteuning
Het Rijk ondersteunt Nederlanders met de tegemoetkoming in de energiekosten. Verschillende gemeentelijke voorzieningen zoals zwembaden, sportverenigingen, wijkcentra en culturele voorzieningen en het MKB ontvangen sinds de oorlog in Oekraïne hoge energierekeningen. Het zijn belangrijke organisaties voor veel Gelderlanders. Voor de middellange en lange termijn zijn er al regelingen beschikbaar om verduurzaming van vastgoed en het terugdringen van energiegebruik te stimuleren. Deze bieden echter voor de korte termijn geen uitkomst. Doel van het winterfonds is om dit jaar al steun te geven. Het fonds is bedoeld voor de grootste nood op korte termijn en voor die situaties waarin rijksregelingen (nog) niet voorzien.

Gemeenten
De regeling moet snel en dus simpel uit te voeren zijn, daarom wordt net als met de Covidregeling het geld via gemeenten ingezet. Gemeenten werken al aan maatregelen om inwoners en instellingen te ondersteunen die door de hoge energiekosten in de knel komen. Met het Winterfonds kunnen gemeenten met minimale administratieve lasten extra steun aanvragen. Het geld wordt naar rato van het aantal inwoners verdeeld. Met het Winterfonds hoopt de provincie dat genoemde organisaties met deze ondersteuning toekomen aan het nadenken en investeren in hun toekomst.