Gemeente Zutphen start met kosteloos verduurzamen van woningen van eigenaren met laag inkomen

Voor veel mensen zijn de huidige hoge energieprijzen nauwelijks op te vangen. Het Rijk stelt een bedrag beschikbaar aan gemeenten, zodat zij hun inwoners kunnen helpen om hun huis energiezuiniger te maken. De gemeente Zutphen kiest voor toekomstbestendige oplossingen. Als een van de eersten in Nederland wil zij huiseigenaren met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum met een ouder huis fundamenteel helpen. Binnenkort kan de gemeenteraad zich uitspreken over dit voornemen om ca. 180 koopwoningen kosteloos te isoleren.

Ongeveer 180  huishoudens
Naar schatting zijn er ongeveer 180 huishoudens met een combinatie van dit inkomen en een huis van vóór 1994.  De huizen van deze inwoners kunnen met deze uitkering blijvend verduurzaamd worden. Het gaat dan om aanpassingen aan de woningen door spouw-, gevel-, dak-, of vloerisolatie, of glasisolatie eventueel met vervanging van het kozijn en/of ventilatie. Dit zal gelden voor woningen gebouwd voor 1994. Vanwege de bouwnormen die toen standaard waren, verspillen deze woningen feitelijk meer energie dan huizen die later zijn gebouwd. Hier valt dus veel winst te behalen, want de isolerende aanpassingen zijn voor de eigenaren zelf eenvoudig niet te betalen. Waar isolatie niet mogelijk is, wordt een uitgebreid pakket aan kleine energiebesparende aangeboden.

Uitkering vanuit het Rijk is grotendeels vrij te besteden

Alle gemeenten in Nederland ontvangen deze uitkering vanuit Den Haag om inwoners te helpen. Het bedrag is gebaseerd op onder andere het aantal inwoners per gemeente. De gemeente Zutphen krijgt € 630.839,-. De manier waarop die besteed mag worden, bepaalt iedere gemeente grotendeels zelf. Zutphen kiest ervoor een groep inwoners te helpen die hard geraakt wordt door energiearmoede en die met grotere isolatiemaatregelen het energieverbruik echt omlaag kan brengen. Door te kiezen voor deze groep – inwoners met een inkomen tot 130% sociaal minimum en een eigen woning gebouwd voor 1994– en voor dergelijke forse maatregelen, slaan we een grote slag in het terugdringen van armoede en mogelijke schulden. ‘Voor deze inwoners is het verduurzamen van het huis echt onbetaalbaar. Terwijl ook zij de noodzaak van isoleren heus zien. Voor de portemonnee en ook voor het klimaat.’, aldus wethouder Boswinkel.
De gemeente werkt samen met een aantal partners om op korte termijn iedereen in beeld te krijgen die voor deze regeling in aanmerking komt. Na goedkeuring van de gemeenteraad verschijnt er meer informatie op de website van de gemeente.

Er is meer nodig vanuit het rijk
Wethouder Eva Boswinkel: ‘Ik ben blij dat we extra geld krijgen en vind de manier waarop we dit willen besteden getuigen van lef. Want we moeten fundamenteel durven kiezen voor oplossingen