Kap 4 bomen voor verbeteren verkeersveiligheid N312 Ruurlo-Lochem

boom

Provincie Gelderland is gestart met kap van 4 bomen langs de N312 Ruurlo-Lochem als onderdeel van het groot onderhoud. Het kappen vindt plaats voor de start van het broedseizoen. Naast 3 bomen om het zicht vanuit de Lochemseweg verbeteren gaat het over 1 boom om een plateau en fietsoversteek te verbeteren. Over enkele maanden start de provincie met werkzaamheden aan de N312. Na afloop van de werkzaamheden plant de provincie nieuwe bomen aan.

Onderhoud N312 Ruurlo-Lochem
In 2022 vervangt Provincie Gelderland het asfalt op een deel van de weg buiten de bebouwde kom. Ook wordt de snelheid buiten de bebouwde kom verlaagd naar 60 km/uur en de inrichting van de weg daarop aangepast. Daarvoor wordt de komslinger bij de komingang van Lochem aangepast zodat het verkeer vaart moet minderen. Ook komen er nieuwe belijningen en plateaus, wordt de weg gedeeltelijk versmald en fietsoversteken worden verbeterd. Op deze manier wordt de inrichting van de weg aangepast op de functie van deze weg en verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid.

De omgeving en belanghebbenden worden voor de werkzaamheden geïnformeerd over de planning en de bereikbaarheid. Actuele informatie over het project is te vinden op www.gelderland.nl/wegwerkzaamheden/n312-ruurlo-lochem