Ons klimaat, jouw omgeving jouw invloed: Gelders klimaatcampagne start 8 maart

Op 8 maart start de provincie Gelderland de Gelderse klimaatcampagne. Gelderlanders vertellen hun persoonlijke verhaal hoe ze samen met anderen onze wereld duurzamer en energiezuiniger maken. Het motto is: ons klimaat, jouw omgeving, jouw invloed. Jan van der Meer: gedeputeerde Klimaat “We hebben nu nog invloed op ons klimaat. Maar dan moeten we echt alles uit de kast halen en moet iedereen meedoen. Mieke, Peter en Anita laten zien hoe het kan.”

Inspiratie én informatie
In het hart van de campagne – ontworpen door Gloed uit Nijmegen -staan de Gelderlanders zelf. De provincie heeft diverse mensen bereid gevonden om te vertellen en te laten zien hoe zij, samen met anderen klimaatmaatregelen nemen. Hiermee laten ze zien dat je wel degelijk invloed kunt uitoefenen, zeker als je samenwerkt met anderen hierbij. Daarnaast is via de website compacte informatie te vinden over het betreffende onderwerp. Bijvoorbeeld over het Energieloket. Want snelle, gemakkelijke én betrouwbare informatie helpt om de juiste keuzes te maken.

 Jan van der Meer: “We leven hier in Nederland in een delta met het continue gevaar van overstromingen. Daarom hebben wij Nederlanders veel baat bij een mondiale aanpak van de klimaatcrisis. En als we willen dat anderen in de wereld hun best doen, moeten we zelf in ieder geval het goede voorbeeld geven. De dramatische oorlog in Oekraïne laat bovendien zien hoe groot de noodzaak is om van het Russisch aardgas afscheid te nemen. ”

Mieke, Peter en Anita
De eerste drie Gelderlanders die laten zien hoe zij samen met anderen aan de slag zijn, zijn Mieke, Peter en Anita. Mieke laat zien hoe zij op haar boerenbedrijf het dak vol heeft gekregen met zonnepanelen. Die zijn niet alleen van haar, maar een hele groep mensen heeft hier een aandeel in. Peter vertelt hoe hij gebruik heeft gemaakt van het Energieloket waar iedereen terecht kan voor een energieadvies. Anita tot slot vertelt over hoe ze haar straat mobiliseerde met de hele straat elektrische auto’s deelt zodat al een aantal 2e auto’s de deur uit kunnen. 

Voetbalverenigingen, bewoners-eigenaren, agrariërs: laat jullie invloed zien
Ongetwijfeld zijn er nog meer Gelderlander die samen invloed uitoefenen op het klimaat. Naar die verhalen blijft de provincie op zoek. Een voetbalvereniging die samen zorgt voor een 100% klimaatbestendige kantine, voetbalveld en voetbalkleding. Zou zo’n voorbeeld al bestaan in Gelderland? Een VVE van bewoners die samen een flatgebouw verduurzamen. Zou die al bestaan in Gelderland? Initiatiefnemers van inwoners voor een zonneveld? Zijn die er al? Boeren die omschakelen naar natuur inclusieve landbouw of in collectief verband aan bodemverbetering doen. Zijn die er al te vinden? De provincie denkt van wel en hoopt dat veel positieve verhalen nu zichtbaar gaan worden.

Voor de campagne maar ook om te delen via de website www.onsklimaatjouwinvloed.nl.

Klimaatmaatregelen
De onderwerpen van de campagne gaan over klimaat in de volle breedte. Dus ook over voedsel, mobiliteit, ondernemen en wonen. Het gaat dan vooral om collectieve oplossingen en inspiratiebronnen.