Verbreden fietspad langs de N823 Neede-Eibergen

Provincie Gelderland start maandag 14 maart 2022 met de werkzaamheden  aan het fietspad langs de Needseweg en de Eibergseweg (N823). Het bestaande fietspad, waarop fietsers in beide richtingen op fietsen, wordt verbreed. Ook worden de fietsoversteken en inritten naar weilanden aangepast. Gemotoriseerd doorgaand verkeer en fietsers worden omgeleid. Aanwonenden, hulpdiensten en buslijnen kunnen de weg blijven gebruiken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden uiterlijk vrijdag 8 april 2022 klaar.

Verbreden
Het fietspad langs de Needseweg en Eibergseweg ligt op korte afstand van de rijbaan en is 2 meter breed. Daar waar mogelijk, wordt het fietspad verbreed naar maximaal 3 meter. De provincie verbreedt het fietspad met grasbetontegels en niet met asfalt, zodat kabels en leidingen in de grond kunnen blijven liggen. De tegels hebben een vlakke bovenkant en zijn daarmee een veilige oplossing voor de gebruikers van het fietspad.

Bomen blijven staan
Op twee plekken loopt het huidige fietspad met een bocht om bomen heen. Deze bochten worden er uit gehaald en een nieuw stuk fietspad wordt aangelegd tussen de bomen. Dit deel van het fietspad is van beton, zodat het over de boomwortels heen kan worden aangelegd. 

Wegafsluiting en omleiding
Provincie Gelderland sluit de weg af om de werkzaamheden veilig en efficiënt vanaf de hoofdrijbaan uit te voeren. De wegafsluiting geldt vanaf de komgrens met Neede tot de Haaksbergseweg bij Eibergen. Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N315 via bebording langs de weg. Fietsers worden omgeleid via de Leugemorsweg en Needseweg.

Verlichting
Zo mogelijk worden in dezelfde periode ook op verschillende locaties langs de weg lichtmasten en/ of armaturen vervangen. Dit is afhankelijk van de levertijd van materialen. Na het afronden van deze werkzaamheden, neemt gemeente Berkelland het beheer en onderhoud van de weg en het fietspad over van de provincie.  

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden staat op https://www.gelderland.nl/N823. Actuele afsluitingen en omleidingsroutes staan op www.bereikbaargelderland.nl.