Provinciale Staten besluiten over de Rijnbrug Rhenen, Trolley 2.0 en Proeftuin Aardgasvrije Wijken

Op 23 februari besluiten Provinciale Staten over onder meer de Rijnbrug, Trolley 2.0 en Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Ook een wisseling van Statenleden staat op de agenda. Voorafgaand aan de Statenvergadering is er voor inwoners mogelijkheid om in gesprek te gaan met Statenleden tijdens de Open agenda. Zowel de Statenvergadering als de Open agenda vinden fysiek plaats in het Huis der Provincie.  De publieke tribune en de perstribune zijn open met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. 

Rijnbrug Rhenen
Provinciale Staten besluiten over het voorstel om het project voor de verbreding van de Rijnbrug te stoppen en het geld dat ervoor gereserveerd was te gebruiken voor andere bereikbaarheidsmaatregelen op en rond de Rijnbrug. Gedeputeerde Staten komen met het voorstel omdat de kosten van de verbreding hoger uitvallen en hier geen ruimte voor is in de Gelderse begroting.

Proeftuin Aardgasvrije Wijken
In verschillende gemeenten in Gelderland zijn projecten met aardgasvrije woonwijken. Provinciale Staten besluiten of zij instemmen met verlenen van subsidies aan de gemeenten Montferland en Arnhem. Met deze subsidie kunnen woningen in de Bloemenbuurt in Didam en de Smart Polder in Arnhem aardgasvrij worden.

Trolley 2.0 op de Rijnlijn
Een trolley 2.0 is een bus die zowel met als zonder een bovenleiding kan rijden. De Staten besluiten of zij € 2 miljoen beschikbaar willen stellen voor de aanschaf van 7 trolley 2.0-bussen. Deze bussen zullen gaan rijden op de Rijnlijn: het traject tussen Arnhem en Wageningen via Oosterbeek. Met de aanschaf van deze nieuwe trolleybussen kan weer een stap worden gezet naar emissieloos busvervoer in Oost-Nederland.

Wisseling Statenleden
Binnen de GroenLinksfractie vinden op 23 februari wisselingen plaats. Janet Duursma stopt als Statenlid. Paul Smits is haar beoogde opvolger. Maïta van der Mark keert na een periode van afwezigheid terug in de fractie.

De volledige agenda van de Statenvergadering en bijbehorende stukken is te vinden op gelderland.nl/sis. De Statenvergadering is live te volgen via gelderland.nl/Statenlive.

Open agenda
Wilt u iets onder de aandacht van de Staten brengen dat niet op de agenda staat? Dat kan bij de Open Agenda van 09.45 – 10.30 uur. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden waarna er vragen gesteld kunnen worden. Aanmelden kan vóór maandag 21 februari, 12.oo uur bij de Griffie: griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.