Subsidieregeling voor ontwikkelkosten wind- en zonneparken verlengd

De subsidieregeling is verlengd en er is 1 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkelfase van een wind- of zonnepark. Deze fase kent financiële risico’s voor energiecoöperaties. Daarom stelde de provincie Gelderland in 2017 een subsidieregeling in voor de voorbereidingskosten.

Succesvolle subsidieregeling
De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldlening die ontvangers terugbetalen als het project wordt uitgevoerd. De regeling draagt ook bij aan het vergroten van financieel eigenaarschap. Inmiddels hebben elf projecten subsidie ontvangen en zijn er al twee projecten afgerond en terugbetaald. Ook de andere negen projecten lijken succesvol tot uitvoering te komen. 

Bevoegd gezag wil meewerken
Nieuw opgenomen in de regeling is de voorwaarde dat het bevoegd gezag aangeeft mee te willen werken aan het project. Met deze voorwaarde wordt de regeling in lijn gebracht met de zes Gelderse Regionale Energiestrategieën (RES’sen) en de Gelderse windladder.

Aanvragen subsidie
De aangepaste regeling start op 15 februari 2022. Er kan per aanvraag maximaal 400.000 euro worden aangevraagd. De subsidie wordt verdeeld naar volgorde van binnenkomst. Overige voorwaarden en mogelijkheid voor aanvragen staan op de subsidiepagina