Gelderse bijdragen voor veiligheidsmaatregelen op gemeentelijke wegen en fietspaden

Helga Witjes, gedeputeerde Mobiliteit provincie Gelderland

Vanaf deze week kunnen Gelderse gemeenten subsidie aanvragen voor maatregelen om de veiligheid in het verkeer en in het bijzonder voor fietsers te verbeteren. Naast wijzigingen in de bestaande subsidie voor het Gelderse hoofdfietsnet komen er twee nieuwe regelingen. De bestaande regeling voor aanleg van hoogwaardige fietsroutes blijft ongewijzigd.

Helga Witjes, gedeputeerde Mobiliteit: ”We zetten ons als provincie in om de verkeerveiligheid te verbeteren. Het is mooi dat we met deze subsidies maatregelen voor meer veiligheid op gemeentelijke wegen en fietspaden aantrekkelijk maken. Want het vraagt van iedereen inzet om het aantal verkeersongevallen omlaag te brengen.“

Vergroten veiligheid
Om de veiligheid op kruisingen en fietsoversteken te vergroten kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor aanpassingen in de infrastructuur. Ook het stimuleren van gedragsverandering van verkeersdeelnemers voor het vergroten van de veiligheid op die locaties valt onder deze regeling. Bijvoorbeeld een lespakket, klaar-over campagne, boodschap/oproep op het wegdek, promotie veiliger route of het plaatsen van snelheidsdisplays. Op de provinciale website staat een overzicht van kruisingen en fietsoversteken die hiervoor in aanmerking komen. Gemeenten kunnen, mits goed onderbouwd, ook verzoeken om kruisingen en fietsoversteken in hun gemeente toe te voegen aan deze lijst.

Eenvoudige maatregelen
Gemeenten kunnen daarnaast subsidie aanvragen voor eenvoudige maatregelen voor de fietsveiligheid, die binnen één jaar kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het aanbrengen van kant- en/of asmarkering, weghalen van paaltjes, verwijderen van verticale stoepranden langs fietspaden, aanleg van fietsstroken, aanbrengen van verharding en verlichting langs fietspaden. Het verschil met de huidige regeling is dat het niet meer alleen beperkt is tot het hoofdfietsnet.

Grootschalige maatregelen
Voor de realisatie/verbetering van het hoofdfietsnet Gelderland blijft zoals voorheen subsidie mogelijk voor de meer grootschalige, complexe maatregelen. Denk aan het aanleggen van tunnels of bruggen, een vrijliggend fietspad of fietsstraat of het verbreden van fietspaden.

Provinciale bijdrage
De provincie draagt voor maximaal 50% bij aan de kosten van deze maatregelen. In totaal is er een budget beschikbaar van 13 miljoen euro tot en met december 2023. Verkeersveiligheid is een belangrijke bouwsteen in de aanpak van de provincie voor een bereikbaar Gelderland. Meer informatie over de nieuwe regelingen is op deze pagina te vinden.