Focko de Zee Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Lochem – Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte op zaterdag 5 februari een Koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer Focko de Zee uit Lochem. Hij krijgt de onderscheiding voor buitengewone verdiensten tijdens en buiten zijn werk.

VVD Vorden
Van 1980 tot 1998 was Focko de Zee algemeen secretaris/directeur bij Recron in Arnhem. Tijdens zijn werk zette hij zich buitengewoon in voor recreatie en toerisme. Maar ook daarbuiten was hij erg actief. Van 1994 tot 2005 was Focko de Zee voorzitter van VVD Vorden. Hij vond het belangrijk dat politiek en inwoners dichtbij elkaar bleven en zette zich daarvoor met hart en ziel in. Hij investeerde veel tijd in een toekomstbestendige gemeentelijke herindeling in de Achterhoek/Graafschap. Na zijn verhuizing naar Lochem bleef hij beschikbaar als vraagbaak, gesprekspartner, bemiddelaar en adviseur. Altijd en overal zonder daar tegenover iets te willen krijgen. Voor hem telde alleen het resultaat!

JP van den Bent Stichting
Focko was van 1998 tot en met 2002 vrijwillig bestuurder bij de J.P. van den Bent Stichting. Hij droeg bij aan de professionalisering door het omvormen van het vrijwillig bestuur naar het model Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Vanaf februari 2003 tot 2006 was hij bezoldigd voorzitter van de Raad van Toezicht en van 2005 tot in 2015 vrijwillig bestuurslid van de Stichting Vrienden. Hij was betrokken en kritisch bij iedere bijeenkomst en activiteit en een goede sparringpartner voor de directeur/bestuurder.

Recreatie en Toerisme in de Achterhoek
Van 1999 tot 2006 zette Focko zich in voor het toerisme in de Achterhoek en voor Vorden. Hij maakte zich hard voor de samenvoeging van de VVV-kantoren naar één kantoor in de gemeente Bronckhorst. Hij was daarna actief in de Raad van Toezicht van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme, de Raad van Advies Regiovorming en het Regio Bestuur. Als voorzitter van VVV Vorden was hij altijd op zoek naar de dialoog, zonder het resultaat uit het oog te verliezen.
Na zijn verhuizing droeg Focko bij aan de promotie van Lochem. Daaraan was bij ondernemers en organisaties behoefte. Ook maakte hij zich hard voor de toekomst van de binnenstad. Dankzij hem kreeg afgelopen zomer het beeld ‘de Stadsmaagd’ een plek in de binnenstad.

Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem
Van 2004 tot 2018 was Focko bestuurslid van het Historisch Genootschap. Hij speelde een cruciale rol in de opbouw van de vereniging. Die ontstond in 2001 uit een fusie van 3 verenigingen. Hij leverde een grote bijdrage aan nieuw beleid en de carthotheek. Na zijn aftreden bleef hij adviseur. Focko zette ook het buitenmuseum op. Een serie borden op markante punten in de gemeente, die de bezoekers vertellen hoe die plekken er vroeger uitzagen. Ze zijn met elkaar verbonden in een wandeling en app. Als gids organiseerde Focko stadswandelingen en op dit moment leidt hij twee gidsen op. Verder stelde hij voor de VVV een boekje samen met twee stadswandelingen. Een boekje voor twee fietstochten droeg hij in concept al over aan de VVV.

Auteur van boeken en artikelen
Focko is auteur van verschillende boeken: de Canon van Lochem, een reeks van 4 boekjes “over Lochem” en het boekje “Made in Lochem”. Ook schrijft hij elke week het “verhaal van Lochem” in de Gids en de Berkelbode. Hij schreef ook het boek ‘Lochemse Industriële Historie’ en maakte een tentoonstelling voor de Industriële Kring Lochem..

Kapittel voor de Civiele Orden
Focko de Zee wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. De aard, duur, regionale en landelijke uitstraling en betekenis van de activiteiten van de heer Focko de Zee zijn voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.