IVN-wandeling Groote Veld

boom

Lochem – Op zondag 13 februari organiseert natuurorganisatie  IVN een wandeling op het Groote Veld. Dat ruim 400 hectare grote natuurgebied ligt in het grensgebied van Almen, Lochem en Vorden. De route gaat over slingerende zandpaden, afwisselend langs heide, bos, en open grasland. Tijdens de tocht valt er volop te genieten van een gevarieerd landschap in winterse rust en stilte.

Ooit was het Groote Veld een gebied met eindeloze heidevelden waar talloze schapen graasden. Dat historische, open karakter is door Natuurmonumenten op een aantal plaatsen weer in ere hersteld. De wandeling volgt deels een eeuwenoud karrenspoor. Onderweg zijn heidevelden met jeneverbesstruwelen en bospercelen met reusachtige Douglassparren te zien. Ook voert de route langs de schaapskooi voor de kudde met Schoonebeker schapen die de heide begrazen en openhouden.

Gidsen van IVN vertellen tijdens de wandeling meer over de natuur in dit gebied en de geschiedenis van het landschap. Ze nemen de deelnemers mee in kleine groepjes, zodat er voldoende onderlinge afstand is. Onderweg is er een pauze met koffie en thee voor vijftig eurocent. De wandeling duurt ongeveer twee uur.

Graag vooraf aanmelden ivm groepsgrootte! Deelname is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

De start is om 14.00 uur op de Parkeerplaats langs de N346 bij km paal 10.00 aan de weg Lochem-Zutphen

Inlichtingen bij de hoofdgids Homme Siebenga, tel: 0613224569. Aanmelden: homme@planet.nl