Uitdeeldagen van succesvolle actie vogelbosjes in het Rivierengebied en Achterhoek

Pas aangeplant vogelbosje

Voor de actie om vogelbosjes aan te planten was veel belangstelling. Deelnemers uit het Rivierengebied en in de Achterhoek gaan binnenkort bosjes voor vogels aanplanten op hun eigen terrein. Zij planten maar liefst 17.300 stuks struiken en bomen op erven en op overhoekjes in dorpen en steden.

Vogelbosjes is een actie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Natuur en Milieu Gelderland (NMG). Met de aanplant van vooral besdragende struiken en bomen helpen we allerlei vogels en andere dieren die in de herfst en winter bessen eten.

De uitdeeldag aan de 15 deelnemers in het Rivierengebied vindt plaats op vrijdag 11 februari. De 60 deelnemers uit de Achterhoek ontvangen vrijdag 18 februari hun bomen en struiken.

Bijdrage aan biodiversiteit
Boeren, burgers en buitenlui gaan deze vogelbosjes aanplanten op overhoekjes: stukjes land die op dit moment braak liggen. De soorten die in het bosje aangeplant worden, zijn vooral besdragende bomen als meidoorn, Gelderse roos, kornoelje, kardinaalsmuts, inheemse vogelkers en lijsterbes. Allerlei vogels als lijsters, merels, kramsvogels, koperwieken, roodborstjes, spreeuwen en mezen eten de bessen. Met dit streekeigen bosplantsoen maken we stukjes natuur die een waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van de biodiversiteit en het vastleggen van CO2. Een adviseur van SLG heeft het assortiment samengesteld voor de deelnemer zodat het passend is in het landschap. Deelnemers betaalden een kleine eigen bijdrage voor de bomen.

Een van de Achterhoekse deelnemers is Syl Meijer uit Neede. Zij gaat 750 m2 met vogelbosjes aanplanten bij hun onlangs gekochte boerderij. “We willen er een mooie plek van maken niet alleen voor onszelf maar ook voor bloemen en vogels. Het vogelbosje is ook goed voor andere kleine dieren. Het was precies wat we wilden qua soorten.”

Plan Boom
Dit is een actie van het landelijke project Plan Boom, dat in Gelderland wordt getrokken door Natuur en Milieu Gelderland en SLG. In de komende jaren dragen wij met Plan Boom bij aan het planten van 1 miljoen bomen in Gelderland. Iedereen kan daaraan bijdragen: overheden, buurtinitiatieven en grondeigenaren. Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.
Kijk op www.natuurenmilieugelderland.nl/projecten/plan-boom voor meer mogelijkheden om mee te doen.