Woningbouw Kop van Oost kan van start

bouwen

Lochem – Vandaag was de uitspraak van de Raad van State over de woningbouw in Kop van Oost, een
geheel nieuwe wijk in Lochem. Veevoerbedrijf ForFarmers gevestigd aan de overzijde van het
Twentekanaal heeft hiertegen in juli 2020 een beroep ingediend bij de Raad van State. De Raad
van State heeft besloten dat de woningbouw in Kop van Oost door kan gaan.

In totaal zullen met de Kop van Oost circa 120 woningen gebouwd worden in het gebied tussen de
Berkel en het Twentekanaal. De daar nu nog gevestigde bedrijven zullen in de komende jaren plaats
gaan maken voor de nieuwe woningen. Het veevoerbedrijf zit aan de overzijde van het kanaal en
vreest in de bedrijfsvoering beperkt te worden door de woningbouwplannen in verband met te
verwachten klachten door geur- en geluidoverlast. Daarom vroeg zij aan de Raad van State hier een
uitspraak over te doen.

Nu het bestemmingsplan geldig blijft kan de woningbouw van start. ‘Dat is goed nieuws. We hebben
dringend behoefte aan meer woningen in onze gemeente.,’ aldus Robert Bosch, wethouder Wonen
gemeente Lochem.

Kop van Oost
Om voldoende woningen te hebben naast het centrum heeft de gemeente Lochem ervoor gekozen
om een deel van het bedrijventerrein Hanzeweg te transformeren tot een nieuwe woonwijk: de Kop
van Oost. In totaal worden er in vier fases circa 120 woningen en appartementen gebouwd.
Ontwikkelaar Nijhuis Bouw bv. verwacht in de tweede helft van 2022 te kunnen starten met de bouw.
Belangstellenden kunnen zich via www.woneninkopvanoost.nl aanmelden.