Overleg buslijn 56 tussen provincie, vervoerder Arriva en gemeenten Lochem en Berkelland

Lochem – Op 12 december verandert de dienstregeling rond Borculo-Lochem. Dan wordt er een gewijzigde dienstregeling geïntroduceerd met 2 nieuwe buslijnen 57 en 58. De huidige buslijn 56 vervalt. De wijziging van de dienstregeling leidde tot commotie en onrust in de gemeenten Berkelland en Lochem en handtekeningenacties. Dit was aanleiding voor twee afzonderlijke bestuurlijk overleggen tussen provincie, vervoerder Arriva en beide wethouders  op 4 november.

 Lochem
Wethouder Eric Jan de Haan sprak tijdens het bestuurlijk overleg in Lochem uit dat het vervangen van buslijn 56 door de nieuwe lijnen in combinatie met de treindiensten een achteruitgang betekent ten opzichte van de huidige verbinding. Ook maakte hij zich zorgen over een stijging van de kosten voor de reiziger die meer met de trein gaat reizen. Vanuit inwoners is hierop veel reactie gekomen. Gedeputeerde Van der Meer gaf aan dat het afwaarderen en herinrichting naar 60 km buiten de bebouwde kom en naar 30 km binnen de bebouwde kom op diverse wegen leidt tot vertraging van de bussen waardoor de  aansluiting op treinen in Deventer naar Zwolle of Arnhem niet meer gerealiseerd kan worden. Het veelvuldig optrekken en afremmen op drempels leidt ook tot een afname van comfort. Daarnaast nam de afgelopen jaren het reizigersaantal in buslijn 56 af. (Dit is exclusief de effecten van de Covid-19 pandemie). Vervoerder Arriva gaf een gedetailleerde toelichting op het nieuwe lijnennet en de diverse routes die reizigers kunnen nemen en onderbouwde de gemaakte keuzes. Tijdens het gesprek is ingegaan op effecten voor diverse reizigersgroepen en is serieus gekeken of er nog verbeteringen te realiseren zijn. Binnen de gegeven randvoorwaarden is het huidige dienstregelingsvoorstel de beste optie. 

In het overleg bracht de Lochemse wethouder meerdere pijnpunten in. Hij gaf aan dat hij een belangrijke opdracht heeft op het gebied van openbaar vervoer voor inwoners van alle kernen. En dat hij deze graag wil vervullen vanwege bereikbaarheid en duurzaamheid. Deze opdracht voelt ook de provincie als haar verantwoordelijkheid en bereikbaarheid van stad en platteland is ook een van de provinciale doelen.

Afrondend is afgesproken dat vervoerder Arriva naar een aantal pijnpunten kijkt waarop mogelijk aanvullende maatregelen te nemen zijn. Dit betreft onder andere de meerkosten die sommige reizigers maken doordat ze meer met de trein gaan reizien en de optie voor een extra scholierenrit in de ochtend wanneer veel studenten/scholieren  richting Deventer reizen. Ook wordt nog of de nieuwe dienstregeling goed aansluit op de start van de schooltijd van het Staring College. Met name vanuit Harfsen. De vervoerder heeft aangeboden de gemeenteraad een toelichting te geven op de keuzes voor de nieuwe dienstregeling en ook de reiziger extra goed te informeren over de aanstaande wijzigingen.

Goed functionerend openbaar vervoer ,zo benadrukte gedeputeerde Jan van der Meer in zijn afsluiting is ook een belang waar de provincie in investeert. De reiziger wil van A naar B. De nieuwe dienstregeling biedt deze optie. Daarnaast benadrukte hij nogmaals dat de communicatie en overleg met de gemeente beter had gekund.

Beide bestuurders waren het over eens dat de relatie tussen verkeersveiligheid en een goed functionerend openbaar vervoer met alle plannen die er spelen in de regio de komende tijd extra aandacht verdient.

Berkelland
Het tweede bestuurlijk overleg vond plaats in Berkelland waar wethouder Anjo Bosman 4337 handtekeningen overhandigde en ook de motie van de gemeenteraad overbracht. Zij benadrukte dat het belang van openbaar vervoer ook vanuit milieu en klimaatoverwegingen groot is en dat meermalen overstappen voor alle reizigers het ov minder aantrekkelijk maakt. Dat geldt voor scholieren, studenten, forensen, dagjesmensen en zeker reizigers die slecht ter been zijn. Dat er ook angst leeft bij mensen dat het busstation in Borculo verdwijnt op termijn. In het gesprek benadrukte gedeputeerde Van der Meer dat ook de provincie het belang van goed functionerend ov hoog in het vaandel heeft, juist vanwege de klimaatdoelen en dat het busstation Borculo niet ter discussie staat. Maar dat gezien de veranderingen in de omgeving én het teruglopend aantal reizigers in buslijn 56 de vervoerder wel met een alternatieve dienstregeling moest komen. Hij uitte zijn begrip voor de zorgen en overwegingen die de wethouder inbracht. Echter de nieuwe dienstregeling zorgt voor een snelle en ook een comfortabele verbinding. Wel betekent het voor sommige groepen vaker overstappen. Afsluitend zegde hij toe dat de vervoerder ook voor de reizigers die opstappen in Borculo zal onderzoeken of de meerkosten door meer reizen met de trein kunnen worden verzacht. Daarnaast zegde hij op aandringen van de wethouder toe dat hij de vervoerder zal verzoeken of de extra scholierenrit in Borculo kan starten. Ten slotte gaf hij mee dat ook voor Berkelland het aanbod van de vervoerder geldt om aan de gemeenteraad een goede toelichting te geven waarom bepaalde keuzes gemaakt moesten worden.

 Jaarlijkse veranderingen van de dienstregeling
Het trein, metro en busverkeer in Nederland vormt samen één vervoersysteem in samenhang met internationaal-en goederenvervoer per trein. Ieder jaar wijzigen alle vervoerders hun dienstregeling op 12 december. Gedurende het jaar worden de reizigerstromen gemonitord. Waar gaan mensen naar toe, waarom en hoeveel zijn het er. Onder andere op basis hiervan maken de vervoerders vervoersplannen waarin zij hun dienstregeling aanpassen aan gewijzigde omstandigheden in de omgeving én gewijzigd reizigersgedrag. De vervoerplannen worden aan reizigersverenigingen voorgelegd voor advies. Aan gemeenten wordt inbreng en informatie gevraagd. Gedeputeerde Staten stellen de vervoersplannen vast. Daarbij wordt getoetst op de uitgangspunten van de concessie. Tijdens de concessieperiode blijft de bijdrage van de provincie gelijk. Jaarlijks besteedt de provincie zo’n 150 miljoen euro aan het regionale openbaar vervoer.