Samen voor de natuur: Jong en oud aan de slag tijdens de Natuurwerkdag

Gedeputeerde Peter Drenth van provincie Gelderland werkt mee tijdens de Natuurwerkdag. Foto; SLG

Afgelopen week hadden 1.375 deelnemers een gezellige dag tijdens de 21e editie van de Natuurwerkdag. Samen werkten ze in de natuur op 52 locaties in Gelderland. Ze deden natuurklussen zoals snoeien en zagen in houtsingels, wilgen knotten, openhouden van de heide, bloembollen planten en insectenhotels maken. Dit jaar zijn ook basisscholen actief geweest tijdens de Natuurwerkdag. Op vrijdag hadden 220 leerlingen van 9 schoolklassen in Gelderland een onvergetelijke dag in de natuur. Stichting Landschapsbeheer Gelderland coördineerde de Natuurwerkdag in Gelderland.

Beleidsmakers werken samen met vrijwilligers
In Barchem gingen beleidsmakers samen met vrijwilligers aan de slag in het heidegebied De Oude IJsbaan. Gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland en wethouder Henk van Zeijts van de gemeente Lochem hielpen mee met de vrijwilligers van de werkgroep Landschapsbeheer IVN Noord-Midden Achterhoek en Staatsbosbeheer. Samen hebben ze jonge vliegdennen en berken weggehaald, zodat het heidegebied open blijft. Heidegebied De Oude IJsbaan is onderdeel van Natura 2000-gebied Stelkampsveld, een fraai voorbeeld van het Achterhoekse kampenlandschap. Verschillende partijen werken hier samen aan het ontwikkelen en herstellen van bijzondere natte natuur.

Gedeputeerde Peter Drenth”:Het is zwaar werk: aan de slag met snoeischaar, zaag en schep om ruimte te maken voor de heide. Respect voor de vrijwilligers die hier vele zaterdagen aan besteden. Dank voor jullie inspanningen!”

Leerlingen van basisscholen helpen dit jaar ook mee in de natuur
Op vrijdag was er extra aandacht voor de natuurwerkers van de toekomst. Speciaal voor leerlingen van basisscholen organiseerden vrijwilligersgroepen klussen om kinderen te laten ervaren hoe het is om buiten bezig te zijn in de natuur. Leerlingen van basisschool IKC Hei & Bos uit Hoenderloo werkten op de heide onder leiding van vrijwilligers van het Klompenpad Plaggenstekerspad.

Basisschoolleerling Mae: “We verwijderen de Amerikaanse vogelkers, voor de heide. Want ze groeien zo snel dat de heide geen plek meer heeft. Ik vindt het erg leuk dat we daar bij kunnen helpen!”

Samen voor biodiversiteit
Op de Natuurwerkdag voerden deelnemers onderhoud uit in de natuur, wat onmisbaar is voor het in stand houden van de leefomgeving van veel (bedreigde) planten en dieren. De hulp van vrijwilligers in het landschap is hard nodig en het onderhoud van (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Vaker vrijwilligerswerk doen? Kijk op  www.landschapsbeheergelderland.nl voor en overzicht van ruim 400 vrijwilligersgroepen die actief zijn in hun eigen groene omgeving.

LandschappenNL organiseert de Natuurwerkdag in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland en andere terreinbeherende- en natuurorganisaties. De Natuurwerkdag is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. De Natuurwerkdag wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij.