Provincie Gelderland stimuleert ontwikkeling groene waterstof

Slimme energieknooppunten op bedrijventerreinen, meer waterstoftankstations, en bundelen van kennis en ervaring met waterstof. Dit zijn enkele onderdelen uit de Uitvoeringsstrategie Waterstof waarmee provincie Gelderland de productie en het gebruik van groene waterstof wil aanjagen als onderdeel van het toekomstig energiesysteem.

 Uitvoeringstrategie Waterstof
Waterstof is een alternatief voor aardgas in de industrie. Bijvoorbeeld voor het bakken van bakstenen voor de woningbouw. Waterstof kan ook gebruikt worden voor het verwarmen van woningen in oude stadscentra of als ‘brandstof’ voor vrachtwagens en bussen. De provincie wil de lokale productie via projecten stimuleren zodat deze op termijn verbonden kan worden met de landelijke ringleiding voor waterstof. Als opdrachtgever voor het openbaar vervoer stimuleert de provincie het gebruik van waterstof door deel te nemen aan de proef met 10 waterstofbussen in de Achterhoek.

 Jan van der Meer: “ We willen juist nu als provincie bijdragen aan het aanjagen van de innovatie op het gebied van waterstof. Zo ondersteunen we ook de Gelderse maakindustrie en bedrijven om goed voorbereid te zijn op de komst van grootschalige waterstoftoepassingen.”

 Waterstof
Waterstof komt niet in de natuur voor. Dit moet gemaakt worden. Gebeurt dit met wind of zonne-energie dan noemen we het groene waterstof. Groene waterstof is een schoon alternatief voor fossiele brandstoffen: het gebruik ervan vermindert schadelijke emissies, zoals CO2, NOx, stof en roet. Waterstof kan ook gebruikt worden als opslag voor energie uit zon en wind. Dat er opslagmogelijkheden komen is belangrijk om een continue stroom van warmte en elektriciteit te realiseren. Groene waterstof helpt ook om de lucht schoner te maken omdat er minder schadelijke stoffen vrijkomen dan bij toepassing van fossiele brandstoffen.

 Gelderland schakelt over op duurzame energie
Gelderland schakelt over op een duurzame energie. De stroom die nu uit ons stopcontact komt en de warmte die nu uit de centrale verwarming komt, is nog grotendeels afkomstig uit een aantal grote centrale steenkoolcentrales en aardgas uit Groningen of het buitenland. Om de effecten van klimaatverandering te verminderen én om onze leefomgeving gezonder te maken moet dit anders. We schakelen over op energie die in de directe omgeving wordt opgewekt door windturbines en zonnevelden en andere duurzame toepassingen. Op de weg naar een totaal klimaatneutraal systeem in 2050 zijn nog wel transitiebrandstoffen nodig.