Begroting 2022; College Lochem trots op veerkrachtige samenleving en gezonde financiële basis

geld

Lochem – Door duurzaam en scherp begroten kan het college van de gemeente Lochem een structureel sluitende gemeentebegroting voorleggen aan de raad. Er is een gezonde financiële basis, waarop het nieuwe bestuur in 2022 kan voortborduren.

Wethouder Robert Bosch: “We konden dankzij scherp begroten ruimte blijven maken voor nieuw beleid. Niet alleen om de ambities uit ons collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen; Lochem Inspireert!’ waar te maken, maar ook om dringende zaken in gang te zetten. Denk aan de begeleiding voor duurzame energie-opwek buurtinitiatieven, herinrichting van de Tramstraat in Lochem, opstellen van een woonzorgvisie en de aankoop van gronden voor woningbouwlocaties. Daar kan het nieuwe gemeentebestuur straks voortvarend mee aan de slag. Ik ben ook blij dat een lastenverzwaring niet nodig is. De gemeenteraad heeft besloten dat een overschot uit de afvalstoffenheffing 2020 van € 245.000 terugvloeit naar onze inwoners. Dat betekent dat huishoudens volgend jaar ongeveer 30 euro voordeliger uit zijn”.

Corona nog niet voorbij
De pandemie is nog niet voorbij. Er gelden nog steeds coronamaatregelen en het blijft spannend hoe het verder gaat. Het college zette de afgelopen anderhalf jaar flink in op het beperken van de gevolgen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Dat blijft het onverminderd doen. Wat opvalt is dat groepen jonge volwassenen, lager opgeleiden en mensen met psychische problemen het moeilijk hebben. Het college trekt zich dit aan. Samen met maatschappelijke partners houdt het extra aandacht voor deze groepen. Zo blijft het college ‘dichtbij’.

Snelheid houden en overdracht
Met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 in zicht, kijkt het college terug op een enerverende en bijzondere bestuursperiode. Het is trots op wat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is bereikt. Trots is het ook op de veerkracht die de Lochemse samenleving liet zien tijdens de coronacrisis. Intussen werkt het college onverminderd door. We houden de snelheid erin! En zo zorgen voor een goede overdracht aan het nieuwe bestuur.

Begrotingsapp
De begroting is in te zien via www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financien. Daar is rond 1 oktober ook de begrotingsapp te vinden. Dat is een interactieve webapplicatie, waarmee snel en gemakkelijk de begroting te lezen is.

Besluitvorming
De begroting 2022 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 november 2021.