Diny Beumer-Oudenampsen Lid in de Orde van Oranje Nassau

Lochem – Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte 12 september een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Diny Beumer. Dit gebeurt tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van Klootschietersvereniging Klein Dochteren in Clubhuis Bethel. Diny Beumer is 35 jaar voorzitter van deze vereniging.

Op 3 september 1981 werd Klootschietersvereniging Klein Dochteren opgericht. Vanaf die tijd is Diny Beumer verbonden aan deze vereniging. Eerst als lid en vanaf 1986 als voorzitter.

Klootschietersvereniging Klein Dochteren
Als voorzitter zet Diny zich actief in bij de maandelijkse bestuursvergaderingen en de jaarlijkse ledenvergaderingen. Ook bezoekt zij de vergaderingen van de Achterhoekse Klootschiet Federatie in Haarlo en de Nederlandse Klootschiet Bond in Oldenzaal.

Zij is ook bij andere activiteiten betrokken: het kantinebeheer van clubhuis Bethel, behandelen van aanvragen van groepen die onder begeleiding willen klootschieten, evenementen en feestjes organiseren en de schoonmaakdienst. Ook zorgt ze onder andere voor een kaart, bloemetje of cadeaubon bij geboorte, jubilea, kampioenschappen, overlijden of andere gelegenheden.

Diny is altijd behulpzaam, positief, enthousiast en creatief. Zonder haar zou Klootschietersvereniging Klein Dochteren op losse schroeven staan.

Dochterens Tentfeest
Vanaf 1998 zet Diny zich in als vrijwilliger bij het Dochterens Tentfeest. Dat vindt elk jaar in het eerste weekend van juli plaats. Tijdens dit feest worden verschillende spelen en festiviteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld het vogelschieten, een barbecue en een revue door de plaatselijke toneelvereniging ONA. Het geheel wordt omlijst door een muziekband. Voorafgaand aan het Tentfeest draagt Diny ideeën aan voor het feest. Ook regelt zij de optocht en verricht voor, tijdens en na het tentfeest allerlei hand- en spandiensten.  Ook schenkt ze veel aandacht aan de ouderen, zodat die volop genieten van het feest.

Kaartavonden
Diny nam in 2000 het initiatief om eens in de twee weken kaartavonden te organiseren bij Restaurant Mondani. Zelf is ze een fanatieke kaarter. Vanuit de gedachte dat iedereen erbij hoort, zorgt ze ervoor dat iedereen in de leeftijd van 30 tot 98 jaar de kaartavonden kan meemaken. Samen met Mondani regelt Diny de data van de kaartavonden. Ze zorgt ervoor dat alles op tijd klaar ligt en verzorgt de financiële administratie. Ook houdt ze de uitslagen bij en regelt de prijzen. Deelnemers die geen vervoer hebben, haalt Diny op en ze brengt ze ook weer netjes thuis. Voor sommige deelnemers is zij zelfs een “mantelzorger”.

Kapittel voor de Civiele Orden
Diny Beumer-Oudenampsen wordt gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. De maatschappelijke betekenis, de impact en uitstraling van de activiteiten van mevrouw Diny Beumer-Oudenampsen zijn voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.