Provincie onderzoekt gevolgen COVID19 voor werk en studie

Welke gevolgen heeft COVID19 op de werksituatie van Gelderlanders? Wat is er veranderd op hun werk of opleiding? Hebben ze hun baan verloren of juist een vast contract gekregen? Provincie Gelderland voert een peiling uit om antwoorden te vinden op deze vragen. Doet u mee?

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Wij willen graag weten hoe het gaat met onze inwoners. De afgelopen anderhalf jaar hebben de COVID19 maatregelen grote impact gehad op de leef- en werksituatie van Gelderlanders. Daarom onderzoeken wij met deze peiling of en wat er veranderd is in hun werksituatie’.

Thuiswerken en omscholen
De COVID19-pandemie grote invloed heeft gehad op de arbeidsmarkt. Veel banen zijn verloren gegaan of anders ingericht, bijvoorbeeld vanwege het vele thuiswerken. Ook hebben veel mensen besloten zich te laten omscholen. Met dit onderzoek wil de provincie zich daar meer in verdiepen. Is er bijvoorbeeld een toename of afname in ZZP’ers? Of is er juist een groei te zien in het aantal mensen dat een opleiding volgt? Wat betekenen dit voor de toekomst? En in hoeverre zijn deze zaken verbonden aan iemands welbevinden en gezondheid?

Meedoen aan het onderzoek?
Iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen aan de peiling. We willen graag weten hoe het met u gaat. Daarom nodigen we u uit om deel te nemen. De resultaten worden 23 september gepresenteerd op het Onderwijs & Arbeidsmarkt congres in Arnhem. Vul de vragenlijst in voor 8 september 09.00 uur via de link: www.gelderland.nl/hoegaathet

Monitor Welbevinden
Provincie Gelderland monitort sinds 2019 het welbevinden van haar inwoners. In 2020 lag de nadruk van de peilingen op de gevolgen van COVID-19. De 2e peiling ging over de gezondheid van de Gelderlander in relatie tot de leefomgeving. Deze derde peiling richt zich op de veranderingen in de werksituatie van Gelderlanders als gevolg van de COVID19 maatregelen.