Aanpak eenzaamheid in Zutphen

Zutphen – Iedereen heeft zich weleens eenzaam gevoeld. Het hoort bij het leven, net zoals verdriet. Vaak is het een tijdelijk gevoel dat weer overgaat. Maar soms is eenzaamheid langdurig en ontstaan er ook andere problemen door in iemands leven. De gemeente Zutphen gaat samen met het Netwerk Eenzaamheid Zutphen de eenzaamheid in Zutphen aanpakken. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor de nieuwe aanpak voor 2021-2025 vastgesteld.

Wethouder Mathijs ten Broeke: ‘Eenzaamheid is enerzijds door corona een actueel probleem, maar anderzijds ook van alle tijden. Als we er in slagen om eenzaamheid terug te dringen, vergroot dat niet alleen de levenskwaliteit van individuen, maar versterkt dit ook onze samenleving als geheel. Samen met het Netwerk Eenzaamheid Zutphen en de betrokkenheid van alle inwoners maken we van de nieuwe aanpak een succes.’

Hoe gaan we dit doen?
Er gebeurt al best veel op het gebied van eenzaamheid in gemeente Zutphen. Er zijn verschillende organisaties die activiteiten en andere interventies organiseren voor de doelgroep.

Wim de Water, Netwerk Eenzaamheid Zutphen: ‘Bestaande organisaties als Perspectief, Leger des Heils, Ixta Noa, Gilde en nog veel meer initiatieven hebben een aantal jaren geleden al de handen ineen geslagen en zich verenigd in een netwerk: het Netwerk Eenzaamheid Zutphen. Apart van elkaar en gezamenlijk verzorgen wij allerlei activiteiten om mensen in contact te brengen met elkaar. Met een hobby. Met werk. Met activiteiten die mensen persoonlijk kunnen helpen gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Het hele jaar door!’

Ook is er budget: de gemeenteraad van Zutphen stelt jaarlijks € 50.000 euro beschikbaar. Maar er is ruimte voor verbetering, vertelt Mathijs ten Broeke.‘Bovendien kunnen we niet alles tegelijk, dus is het nodig om keuzes te maken. En om de handen ineen te slaan, want eenzaamheid aanpakken kunnen we alleen samen.’

Extra aandacht is nodig
Wim de Water vult aan: ‘Eenzaamheid is echt iets van alle tijden, maar door de coronamaatregelen worden de gevoelens van eenzaamheid vergroot. Ook zijn onze activiteiten door de coronamaatregelen beperkt geraakt. Mede hierdoor is het van belang om nu en ook straks in de week van de eenzaamheid in september hier extra aandacht aan te besteden. Aan wat wel kan. Aan wat er al is. En aan wat er nog meer kan. Samen.’

Twee focuspunten
Mathijs ten Broeke: ‘We vertalen onze ambitie in twee focuspunten, die we vervolgens uitwerken naar een planning en acties. De precieze invulling hiervan stemmen we af met het Netwerk Eenzaamheid Zutphen en stellen we bij op basis van nieuwe inzichten.’ De focus ligt op:

  1. Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid: Om eenzaamheid aan te kunnen pakken moeten we weten waar het probleem speelt (signaleren) en ervoor zorgen dat mensen hun weg weten te vinden in het hulpaanbod (informeren). We willen de lokale infrastructuur hiervoor verbeteren.
  2. Doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid: We willen toe naar een gevarieerd aanbod, zowel gericht op de verschillende doelgroepen als naar typen eenzaamheid. Een aanbod waarmee we de doelgroep écht verder helpen.

Eenzaamheid in cijfers
Uit de laatste Gezondheidsmonitor uit 2016 blijkt dat, omgerekend naar de bevolking van de gemeente Zutphen, 4.800 inwoners ernstig tot zeer ernstig eenzaam zijn. Ten Broeke: ‘Voor deze mensen doen we het. Niemand mag zo eenzaam zijn.’ De cijfers over 2020 zijn op dit moment nog niet bekend. De resultaten van de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor van de GGD worden verwacht in de zomer van 2021. Bij deze cijfers zijn de jongeren nog buiten beschouwing gelaten, terwijl eenzaamheid ook bij hen speelt en jongeren juist extra getroffen zijn door de coronapandemie. Reden temeer voor deze gezamenlijke aanpak!

Meedoen of meehelpen?
Wilt u meedoen of meehelpen bij onze aanpak tegen eenzaamheid? Graag! Meld u dan bij het Netwerk Eenzaamheid Zutphen of stuur een e-mail naar info@zutphen.nl.